Priorinden på Gudum Kloster gik over åen for at få en mølle.

Priorinden af Benediktinerordens Gudum Kloster, Ellen Hjull, og adelsmanden Hans Olufsen Gatskyt, Trabjerggaard i Humlum sogn, havde ført retssag siden 1483. De havde mageskiftet med en gård syd for Trabjerggaard (Højbjerg) og gården Thagaard i Humlum sogn.
Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) havde så til sidst i 1492 bestemt, at Hans Olufsen Gatskyt skulde give klosteret yderlige en mølle (de havde allerede Kloster Mølle i Gudum).
Deltagere ved mødet i Thagaard var biskop Hartvig i Ribe, lensmand Olluf Pedersen Gyldenstjerne til Estvadgaard ved Skive, Niels Eskilszen Fielszen, med flere.

Sagen mellem Ellen Hjull og Hans Gatskyt blev forligt med, at Hans Gatskyt skulde betale Gudum Kloster 100 mark Lybske*, at betale Sancti Maurij-dag** næst kommende.

Priorinde vilde vist bygge en vandmølle over bækken ved Thagaard i Humlum. Men bækken har kun et opland på ca 200 tdr. Mens oprettelse af Aae Mølle -ved sin placering indtil 1839- ville give mindst dobbelt så meget vand som Kloster Mølle, der ligger i Gudum. For Resen Bæk afvander 6000-7000 tdr. land ind i mølledammen! Men først efter Kloster Mølle løber Resen Bæk sammen med Kloster Mølle Bæk..
Måske ville hun bygge en mølle ved Thagaard for at hindre at der blev bygget mølle på nabogården Kjær, som Cistercienserordens Stubber Kloster ejede?

 

*) 100 mark Lybske: Den Lybske mønt har navn efter Hansestaden Lübeck, der i middelalderen var kraftigt engageret i Norden.

**) Sct Mauridag: alle årets dage var dengang angivet efter katolske hellige.

***) Til illustration af tiden: Vi har alle hørt historier om, hvordan man i gamle dage ikke vidste, at Jorden er rund. De fleste har sikkert hørt skrønen om, at matroserne på Columbus' skib var bange for at sejle ud over kanten af Jorden, da de krydsede Atlanten i 1492. Samme år som Aa-Mølle opstod.