Mageskifte 1483 Tagvad-Højbjerg

 

Afskrift:

Øster Trabjerggaard, 5tdr.Hrkr., Vester Trabjerggaard, 4½ tdr.Htkr., Trabjerggaard Huse, fordum Herregaarden Trabjerg.

Denne Gaard tilhørte i Slutningen af det 15. Aarhundrede Adelsmanden Hans Olufsen, der 1483 tilskøder Gudum Kloster Gaarden Tagvad i Humlum Sogn, medens han selv fik en Gaard sønden for Trabjerggaard. Dette mageskifte fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans befalede 1492, at Hans Olufsen skulde give Klostret tilbage den Mølle tilbage, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid, og angaaende Mageskiftet skulde hver af Parterne tage 3 Mænd, der i Biskoppens nærværende skulde overveje, om den Gaard Klostret fik, var ligesaa god som den, Hans Oluffen fik. Der blev da afsagt den kendelse, at Klostret foruden Gaarden Tagvad skulde have 100 Mark lybsk.

 

https://www.wadschier.dk/litteratur/skodborg-og-vandfuld-herreder/o-nielsen/30/51

Skodborg og Vandfuld herreder af O. Nielsen (1894)