Generalforsamling 2019

Beretning fra generalforsamling 2019
 

Her i 2019 er det 20 år siden Aa-mølle blev genindviet. Det var jo efter at nogle energiske mennesker i Gudum sogneforening, som sammen med Danske møllers venner, havde lavet et flot stykke arbejde med at få Møllen restaureret.

I de 20 år er der sket mangt og meget. Det mest skelsættende var da Lauget overtog møllen fra Danske møllers venner i 2015.Men også mange reparationer for at holde Møllen i orden, nyt tag og nyt hjul er der bl.a. blevet til. Derudover har der været afholdt mange fine arrangementer og der har været en masse gæster.

Aa-Mølle's fremtid

Men hvordan bevare vi Aa-mølle fremover. En snak vi har haft mange gange. Både med at holde den i stand og skabe interesse Møllen.

Først på året satte Gunnar et forslag sammen til bestyrelsen, angående fremtiden for Aa-mølle.

Arbejdsprogram som vi kalder "Projekt Aa-mølle"

Det indeholder bl.a. hvad der af overordnede store ting skal kostes på Aa-mølle, men også hvad formål vi har med Aa-mølle og hvilke målgrupper vi vil henvende os til.

Et spændende forslag, som har været med til, at vi har fået et samarbejde i gang med Thomas Holst og Geopark.

Et samarbejde som vi allerede i efteråret fik glæde af.

Thomas Holst havde da en Natur og kulturformidler praktikant Ida Egeskov Sørensen.

Hun fik opgaven med at samle alt historie sammen om Aa-mølle, samt hun kiggede Møllen godt efter, og ud fra det hun så, hørte og læste sig til sammensatte hun en grundig og inspirerende rapport som vi har fået.

Hun kom med ideer om hvordan vi kunne forbedre de informationer som vore gæster får i møllen.

Hvordan vi kunne blive bedre til at fortælle historien om Aa-mølle. Hvordan Aa-mølle kunne gøres mere spændene for børnefamilier. Og meget andet.

Hun var bl.a. ikke imponeret af hvad vi havde til at stå i hjørnerne i Møllen. Men så alligevel jo, hvis der var en oplysning om hvad formålet var at det stod der. Så ok.

Idas rapport sammen med Gunnars forslag, vil vi bruge fremadrettet i vort arbejde omkring Møllen.

Som det første har vi bestemt her i det nye år, vil vi arbejde på, at følge Idas ideer om en bedre og mere spændende måde, at informere vore gæster på, når de kommer til og i Møllen. Vi vil gerne have hjælp af en person udefra til det, så nu prøver vi om vi kan skaffe nogle penge.

Shelters

2018 var jo det første hele år med vor Shelters. Der har været rigtig fin interesse om den. Den har været meget brugt. Nogle gange en enkelt nat og andre gange flere nætter. Også bare til aftenhygge.

Via Molina

Danske møllerforening som vi er medlem af, har et samarbejde i gang med møllerforeninger i Tyskland og Holland. De har sammen lavet et Projekt som hedder Via Molina "En europæisk kulturrute for Vand og Vindmøller. Det er med henblik på at skabe større opmærksomhed om møllerne i Europa som en fælles Kulturarv.

Meningen er at man vil oprette en lang række kulturruter for Møller i de tre deltager lande. Et arbejde som de forventer er klar til Dansk mølledag.. Da det er et EU projekt er det gratis for os.

Broen

Lemvig kommune har jo vedtaget at de vil istandsætte den gamle bro, som går under grusvejen forbi Aa-mølle. Det bliver spændende og vil pynte da den lige nu ser træls ud. Dejligt med en kommune som er positiv over for arbejdet om Aa-mølle. Vi har et rigtig fint samarbejde med dem.

Dansk mølledag

Dansk mølledag som jo er den tredje søndag i Juni blev igen i 2018 en dejlig dag med mange gæster og fint vejr. Vi havde besøg af Vesterhavskoret som underholdt os med nogle skønne danske sang.

Ligeledes havde vi også som vanligt nogle dygtige og kreative udstiller. Telt

Vort telt som vi bruger på mølledagen er ved at være godt brugt. Så vi har længe ønsket os et nyt større og mere solidt. Et nyt telt vil også give os flere muligheder for måske at holde nogle flere arrangementer. Måske kan der blive plads til nogle af de ideer som møllersvendene er kommet med.

Lemvig kommune havde en pulje med penge som kommunes sogneforeninger kunne sende ønsker ind til på vegne af foreningerne. Gudum sogneforening valgte at vi måtte får 13000 af dem som de fik tildelt, som vi kan bruge til et nyt telt. Skønt. Derudover har Lions klub vedtaget at Aa-Mølles Laug skal have Lions prisen 2019 på 10,000 også til telt. Tak til både Gudum sogneforening og Lions klub.

Møllersvende og frivillige.

Vi er på Aa-mølle meget afhængige af hjælp fra frivillige. Vi har nogle dygtige møllersvende som står klar både hver weekend, henover sommeren men også andre tidspunkter, hvad enten der skal køres med møllen eller når der er behov for reparationer eller andet ved møllen. Lønnen er jo en udflugt. Den gik i år til Frede Jacobsen i Struer hvor vi så hans flotte udstilling af bl.a. gamle biler, diesel motorer, jernbaner og meget andet. derefter var vi på Kineser restauranten for at spise.

Så derfor en stor tak til Møllersvendene og andre frivillige for jeres hjælp. Og igen i år skal der lyde en stor tak til Inger og Hans for jeres hjælp, kaffe og gode snak. I er med til at giver en ekstra charme at komme på Aa-mølle.

Også Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2018.

Referat fra Generalforsamling den 26. marts 2019

Valg af dirigent:
Svend Erik blev valgt og han kunne erklære generalforsamlingen gyldig indkaldt.
Valg af stemmetællere: Jette Beltoft og Anette grønne.
Formandens beretning (vedlagt) blev enstemmigt godkendt
Regnskabet godkendt og vedtaget,
Kontingent for 2020: uændret   100 kr. pr. medl. og 300 kr. for virksomheder
Der blev drøftet flere emner vedrørende annoncering og synliggørelse, og der kom flere konstruktive forslag til samarbejde med Geo-park og opfordring til at bruge ”Kultur-Naut”.
Forslag om at oprette ”Forenings Mobil Pay”
Af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 5 stk. 6 blev efter diskussion trukket tilbage
Valg til bestyrelse. Bodil Jepsen og Svend Erik Pedersen var på valg og modtog genvalg.
Valg af suppl:  Aage Grønne og Lise Thorsen modtog begge genvalg
Valg af revisor: Arne Ove Sørensen modtog genvalg
Eventuelt.
Formanden oplyste at det ikke havde været muligt at få fat på en oplægsholder til drøftelse af emnet hvordan synliggør vi ”Aa-Mølle som en guldklump i Lemvig kommunes kulturhistorie”,
men at det var noget af det, vi havde drøftet  under regnskabet.
Weebmaster fortalte, at nu kan man søge Aa-mølles hjemmeside både som www.Aa-moelle.dk og www.Aa-mølle.dk , samt at hjemmesiden havde været ude af drift i en periode, men nu fungerer igen.

Generalforsamlingen slutte med, at repræsentanter fra ”Lions Klub Lemvig” meddelte, at Aa-Mølles Laug var blevet valgt som modtager af årets Lions Pris, og derefter overrakte formanden et gavekort på kr. 10.000 kr.

Link