Velkommen til Aa-Mølle

Den godt 500 år gamle Aa-Mølle er helt speciel. Oprindelse senest 1492.

Trækformen med romersk drev er den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa.

National museet: Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle måske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark

TURISTER

Aa-Mølle ligger meget smukt i et randmoræne område ved Nissum Bredning.

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig

Shelter bookning

Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) - Aa-Mølle -

 HISTORIE  TEKNIK og INTERIØR

Et mageskifte i 1483 fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans i år 1492 befalede , at "Hans Olufsen skulde give Klostret  den Mølle tilbage, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid".

Aa-MØLLE LAUG

År 1999 blev Aa-Mølle Laug oprettet.

Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion. (Akvarel af Jytte Rooesgaard 1998 )

Medlemsskab

Set & Sket

MØLLE-JUBILÆUM

Det er 25 år siden den 500 år gamle Aa-Mølle blev

genindviet efter endt restaurering

Det fejrede vi den 16. juni kl. 10-16

Program:
10:00 Møllen startes og formidles og udstillingsteltet åbner
11:30 Festtale ved MF Kristian Pihl Lorentzen
12:15 Frokost fra slagter Mortensen
13:00 Vesterhavskoret synger
14:00 Guidet vandretur med Jørgen Nørby
14:30 Kaffe og kage
15:30 Udtrækning af vinder af quizz-konkurrence
16:00 Møllen stopper og dagen slutter


Der er forskellige udstillere af håndarbejde i teltet og der kan købes drikkevarer fra
Nr. Nissum Håndbryg. I anledning af jubilæet er besøg og frokost (så længe lager
haves) gratis.


KOM OG VÆR MED til at gøre dagen festlig – Remmerstrandvej 188, 7620 Lemvig


Mvh Bestyrelsen for Aa-Mølle Laug

.

 

Møllen kører alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september

I den periode er møllen bemandet med  møllersvende, der betjener møllen og beretter om det romerske drevs specielle teknik, samt dets historie og bl.a.  fortællingen om møllens lange og til tider  dramatiske historie.

Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan beses.

Når du besøger Aa - Mølle uden for bemandingstimerne, vil du nu kunne indhente viden på vores nyindstallerede Infoskærm, ikke kun om Aa - Mølle, men også om andre af Geo- Park Vestjyllands seværdigheder, 

Det er også muligt fra skærmen, at besøge vores hjemmeside.

 

God fornøjelse.

Læs formandens beretning og referat fra generalforsamlingen under

Aa - Mølle Laug/generalforsamling 

Udviklings- og bevaringsprojekt Aa-Mølle:

Projektet er gennemført med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum,

og hvor det har været muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Link til top

Copyright

Aa-Moelle.dk er Aa-Mølle Laugs ejendom.

Medmindre andet er angivet er alt materiale på Aa-Moelle.dk copyrightbeskyttet af Aa-Mølle Laug.  Materialet må ikke gengives uden Aa-Mølle Laugs tilladelse, da der er også er opnået særskilt tilladelse til at fremvise eksternt materiale. 

                Copyright 2021.  Kontakt Aa-Mølle Laug via kontakt indformationerne på denne hjemmeside.