Velkommen til Aa-Mølle

Den godt 500 år gamle Aa-Mølle er helt speciel,

fordi trækformen med romersk drev er den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa.

National museet: Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle måske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark

TURISTER

Aa-Mølle ligger meget smukt i et randmoræne område ved Nissum Bredning.

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig

Shelter bookning

Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) - Aa-Mølle -

 HISTORIE TEKNIK

Et mageskifte i 1483 fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans i år 1492 befalede , at Hans Olufsen skulde give Klostret  den Mølle tilbage, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid.

Aa-MØLLE LAUG

År 1999 blev Aa-Mølle Laug oprettet.

Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion. (Akvarel af Jytte Roosgaard 1998 )

Medlemsskab

Møllen kører (under normale forhold - se nedenfor om 2022) fra 14 -16

Alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september, er møllen bemandet med  møllersvende, der betjener møllen og beretter om det romerske drevs specielle teknik, samt dets historie og bl.a.  fortællingen om møllens lange og til tider  dramatiske historie.

Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan beses.

Renovering - 2022

Tidsplanen for genstart af Aa - Mølle på mølledagen er desværre overskredet, på grund af ikke regulerbare omstændigheder.

 

Aa - Mølle Laug beklager selvfølgelig forsinkelsen; men vi glæder os så meget over, at det er lykkedes os at skaffe midler til at renovere for.

Aa - Mølle er jo som bekendt et stykke fredet kulturhistorie, der efter Nationalmuseet opgav den i 1975 har været overladt til mølle-ildsjæles evner til at skaffe de fornødne midler til vedligeholdelse.

Du kan også hjælpe til! Bliv medlem af Aa - Mølle Laug det koster 100,-kr./år Bliv medlem

Vi renoverer ikke meget for medlemskontingent, men det hjælper til den daglige drift og ikke mindst, så vidner det om folkelig interesse, hvilket de fonde vi søger midler hos bemærker.

Selvom møllen er ude af drift er den så absolut et besøg værd. Der vil som altid være møllersvende i åbningstiderne (lørdage og søndage mellem 14 - 16.) til at fortælle om møllens historie og den pågående restauration.

Nu satser vi på, at vi kan åbne for vandet umiddelbart efter Frilufts gudstjenesten den 21. august.

 

 

Mens møllen er under renovering, så har den artesiske brønd fundet sit endelige udtryk.

Selvom det er grundvand der trykkes op her, kan det ikke anbefales at drikke det, da der ikke er foretaget godkendte drikkevandsprøver.

Set & Sket

Tidens tand sætter sine spor alle vejne, og er man en ældre "dame" som Aa - Mølle, kan det ikke undgås at der skal nye reservedele til nu og da. Denne gang er det den helt store hovedrenovering, med nye skovlhjul, aksler og ny malekarm. Pris 870.000,- kr.

 

Malekarmen er utæt, som det tydeligt ses på billedet og skovlhjulene blev nødtørftigt  vedligeholdt for at holde møllen kørende sidste sommer, mens vi ventede på økonomisk forstærkning. 

Projektet er planlagt afsluttet før Mølledagen den 19. juni, hvor vi vil indvie de nye skovlhjul. Gå ikke glip af det!

 

Økonomisk hjælp har vi med stor taknemmelighed modtaget fra:

LAG Lemvig-Ringkøbing Skjern 300.000kr

Lemvig Kommune 200.000kr

Færchfonden 100.000kr

A.P.Møller Fonden 200000kr

Nordeafonden 68.750kr

Projektet er nu sat igang og gennemføres med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum, og hvor det er muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Link til top

Copyright

Aa-Moelle.dk er Aa-Mølle Laugs ejendom.

Medmindre andet er angivet er alt materiale på Aa-Moelle.dk copyrightbeskyttet af Aa-Mølle Laug.  Materialet må ikke gengives uden Aa-Mølle Laugs tilladelse, da der er også er opnået særskilt tilladelse til at fremvise eksternt materiale. 

                Copyright 2021.  Kontakt Aa-Mølle Laug via kontakt indformationerne på denne hjemmeside.