Velkommen til Aa-Mølle

Den godt 500 år gamle Aa-Mølle er helt speciel. Oprindelse senest 1492.

Trækformen med romersk drev er den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa.

National museet: Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle måske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark

Skriv en tekst her

TURISTER

Aa-Mølle ligger meget smukt i et randmoræne område ved Nissum Bredning.

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig

Shelter bookning

Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) - Aa-Mølle -

 HISTORIE  TEKNIK og INTERIØR

Et mageskifte i 1483 fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans i år 1492 befalede , at "Hans Olufsen skulde give Klostret  den Mølle tilbage, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid".

Aa-MØLLE LAUG

År 1999 blev Aa-Mølle Laug oprettet.

Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion. (Akvarel af Jytte Roosgaard 1998 )

Medlemsskab

Møllen kører alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september

Alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september fra 14 -16,

er møllen bemandet med  møllersvende, der betjener møllen og beretter om det romerske drevs specielle teknik, samt dets historie og bl.a.  fortællingen om møllens lange og til tider  dramatiske historie.

Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan beses.

Mens møllen er under renovering, så har den artesiske brønd fundet sit endelige udtryk nede ved shelteren. Fra et tilsyneladende vildfarent vandrør, som stak af jorden, er der nu opstillet en smuk fontæne, som vist på billedet.

Selvom det er grundvand der trykkes op her, kan vi ikke anbefales at drikke det, da der ikke er foretaget godkendte drikkevandsprøver. Gør man det alligevel, er det på eget ansvar.

 

Set & Sket

Renovering - 2022

***Kryds i kalenderen 1. søndag i advent, den 27. nov. , kl. 13 ***

***2022***

***Genåbning af Aa-Mølle og Julehygge***

 

Genåbning af Aa-Mølle

Som det er fremgået flere steder har renoveringen af Aa-Mølle trukket ud, dels på grund af sygdom hos hovedaktørerne, dels på grund af udfordringer undervejs i renoveringen.

Det er jo en ældre dame, som er blevet stadset op med nye møllehjul, malekarm (vandtilførsel) og gangbro nærmest møllesøen. Men nu skulle det være ganske vist.

Hvis vejret holder frostfrit i forbindelse med dagen, vil Aa-Mølle igen få tilført vand, møllehjulene vil snurre på de massive aksler og der vil atter blive skabt liv i den i år mindst 530 år gamle mølle, for en kort stund, inden den normale sæsonåbning i 2023.

Så det bliver i sandhed en festdag.

Julehygge

Samme dag vil der blive arrangeret julehygge.

Dels inde i selve møllen men også i laden ved siden af, som på det tidspunkt også forventes at være renoveret med nye vinduer og døre, fritliggende bjælker i loftet og ny isolering, så der kan skabes julehygge i nyrenoverede faciliter og så der atter vil blive jul og halløj i den gamle mølle.

Så uanset vejr og vind, vil der være grobund for en rigtig hyggelig dag.

Du kan også hjælpe til!

Bliv medlem af Aa - Mølle Laug det koster 100,-kr./år Bliv medlem

 

 

 

Program:

1.søndag i Advent d.27. nov. kl.13.

  Velkomst ved formand Bodil Jepsen

Møllebygger Villy Ravn Nielsen fortæller om arbejdet med de nye vandhjul.

Formand for Teknik og Miljø Steffen Damsgaard åbner for vandet,

 så hjulene drejer.

Møllersvende starter møllen op.

Derefter serverer bestyrelsen gløgg og æbleskiver.

Alle er hjertelig Velkommen

 

 

Aktul status på renoveringen

Den største del af arbejdet er nu gennemført, med montering af de nye skovlhjul og som en af overraskelserne, også nye aksler, idet de gamle aksler var af fyrretræ, mens det korrekte, som nu er monteret, er aksler af egetræ. 

Der er lidt monteringsarbejde tilbage inde i møllen, men ellers består den sidste del af projektet i, produktion og montering af en malekarm (vandtilførsel til skovlhjulene) og en gangbro, så man kan passere hen over malerkarmen, fra parkeringsplads til møllens indgang.

Møllebygger Villy Ravn er fortrøstningsfuld, i forhold til færdiggørelsen, så der er overvejende sandsynlighed for, at møllen kan genåbnes med vand den 27. november 2022, hvis frosten kan holdes fra døren. Iøvrigt med julehygge samme dato, så ingen går forgæves, hvis det alligevel bliver frost.

Så kan møllen meldes køreklar til normal sæsonstart 2023, alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september.

Tidsplanen for genstart af Aa - Mølle på mølledagen er desværre overskredet, på grund af ikke kontrolerbare omstændigheder.

Aa - Mølle Laug beklager selvfølgelig forsinkelsen; men vi glæder os så meget over, at det er lykkedes os at skaffe midler til at renovere for.

Aa - Mølle er jo som bekendt et stykke fredet kulturhistorie, der efter Nationalmuseet opgav den i 1975 har været overladt til mølle-ildsjæles evner til at skaffe de fornødne midler til vedligeholdelse.

Du kan også hjælpe til! Bliv medlem af Aa - Mølle Laug det koster 100,-kr./år Bliv medlem

Vi renoverer ikke meget for medlemskontingent, men det hjælper til den daglige drift og ikke mindst, så vidner det om folkelig interesse, hvilket de fonde vi søger midler hos bemærker.

Selvom møllen er ude af drift er den så absolut et besøg værd. Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan besøges. Lys indenfor tændes automatisk ved entrè. Afspærringer bedes respekteret af hensyn til sikkerheden for besøgene.

Tidens tand sætter sine spor alle vegne og er man en ældre "dame" som Aa - Mølle, kan det ikke undgås at der skal nye reservedele til nu og da. Denne gang er det den helt store hovedrenovering, med nye skovlhjul, aksler og ny malekarm. Pris 870.000,- kr.

Malekarmen er utæt, som det tydeligt ses på billedet og skovlhjulene blev nødtørftigt  vedligeholdt for at holde møllen kørende sidste sommer, mens vi ventede på økonomisk forstærkning. 

Økonomisk hjælp har vi med stor taknemmelighed modtaget fra:

LAG Lemvig-Ringkøbing Skjern 300.000kr

Lemvig Kommune 200.000kr

Færchfonden 100.000kr

A.P.Møller Fonden 200000kr

Nordeafonden 68.750kr

Projektet er nu sat igang og gennemføres med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum, og hvor det er muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Link til top

Copyright

Aa-Moelle.dk er Aa-Mølle Laugs ejendom.

Medmindre andet er angivet er alt materiale på Aa-Moelle.dk copyrightbeskyttet af Aa-Mølle Laug.  Materialet må ikke gengives uden Aa-Mølle Laugs tilladelse, da der er også er opnået særskilt tilladelse til at fremvise eksternt materiale. 

                Copyright 2021.  Kontakt Aa-Mølle Laug via kontakt indformationerne på denne hjemmeside.