Velkommen til Aa-Mølle

Den godt 500 år gamle Aa-Mølle er helt speciel. Oprindelse senest 1492.

Trækformen med romersk drev er den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa.

National museet: Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle måske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark

TURISTER

Aa-Mølle ligger meget smukt i et randmoræne område ved Nissum Bredning.

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig

Shelter bookning

Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) - Aa-Mølle -

 HISTORIE  TEKNIK og INTERIØR

Et mageskifte i 1483 fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans i år 1492 befalede , at "Hans Olufsen skulde give Klostret  den Mølle tilbage, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid".

Aa-MØLLE LAUG

År 1999 blev Aa-Mølle Laug oprettet.

Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion. (Akvarel af Jytte Rooesgaard 1998 )

Medlemsskab

Møllen kører alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september

Alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september fra 14 -16,

er møllen bemandet med  møllersvende, der betjener møllen og beretter om det romerske drevs specielle teknik, samt dets historie og bl.a.  fortællingen om møllens lange og til tider  dramatiske historie.

Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan beses.

Set & Sket

Nyhedsbrev 2023.

Aa-Mølle Laug.

Nyhedsbrev 2023.

Tak for jeres støtte til Aa-Mølle Laug, enten som medlem og/eller på anden måde at have vist interesse for arbejdet med at bevare Aa-Mølle i det forløbne år. Vi håber I har lyst til at støtte dette arbejde, ved at tegne medlemskab i det kommende år. Det er utrolig vigtigt at vi har stor opbakning, når vi skal søge midler til bl.a. renovering og meget andet ved møllen.

Kontingent for 2023 er 100,00 kr. pr. person og 300. kr. for virksomhed. På forhånd Tak.

Kontingent kan indbetales ved at overføre beløbet til konto 7730-1071500(husk at anføre Navn) eller kontant til et bestyrelsesmedlem.

Året 2022 blev et noget stille år ved Aa-Mølle. De gamle vandhjul og vandkarm blev pillet ned i foråret og i stedet for at de nye var på plads til mølledagen, blev det grundet bl.a. sygdom først til efteråret de kom på plads. Så derfor kunne møllen ikke køre hele sommeren.

Men første søndag i Advent kunne vi fejre genindvielse af Aa-Mølle, og at nu var vandmøllen igen klar til at køre.

Vi har jo lånt et rum i  Hans Hedegaards Pakhus, til et kombineret formidlings / madpakkehus. Der er blevet isoleret, sat nye vinduer i og det skal her i foråret males. Midlerne til dette har vi søgt om og fået fra Lemvig kommune og Jysk Energi. Her i foråret sætter Geopark Vestjylland en formidlings skærm op.

Ligeledes er der opsat en flot Fontæne, hvor vandet fra den Artesiske boring kommer op igennem og løber ud i møllesøen.

Alt dette vil vi indvi til vor ordinære generalforsamling, som bliver afholdt på Aa-Mølle Torsdag d. 18. maj 2023. Indkaldelse kommer senere.

Gå ind på hjemmesiden www.aa-moelle og følg Aa-Mølle.

Vi håber I har lyst til at være med, både til at se alt det nye, men også deltage i generalforsamlingen og dermed være med til at sikre Aa-Mølles fremtid, som en af vore flotte og spændende kultur-perler i området.

Vi håber på en god sommer på Aa-Mølle.

På vegne af bestyrelsen i Aa-Mølle Laug.

Bodil Jepsen

Mens møllen var under renovering i 2022, så har den artesiske brønd fundet sit endelige udtryk nede ved shelteren. Fra et tilsyneladende vildfarent vandrør, som stak af jorden, er der nu opstillet en smuk fontæne, som vist på billedet.

Selvom det er grundvand der trykkes op her, kan vi ikke anbefales at drikke det, da der ikke er foretaget godkendte drikkevandsprøver. Gør man det alligevel, er det på eget ansvar.

 

Tidens tand satte sine spor alle vegne og er man en ældre "dame" som Aa - Mølle, kan det ikke undgås at der skal nye reservedele til nu og da. I 2022 var det den helt store hovedrenovering, med nye skovlhjul, aksler og ny malekarm. Pris 870.000,- kr.

Malekarmen var utæt, som det tydeligt ses på billedet og skovlhjulene blev nødtørftigt  vedligeholdt for at holde møllen kørende sommeren 2021, mens vi ventede på økonomisk forstærkning. 

Økonomisk hjælp har vi med stor taknemmelighed modtaget fra:

LAG Lemvig-Ringkøbing Skjern 300.000kr

Lemvig Kommune 200.000kr

Færchfonden 100.000kr

A.P.Møller Fonden 200000kr

Nordeafonden 68.750kr

Projektet er gennemført med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum, og hvor det er muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Skriv en tekst her

Skriv en tekst her

Udviklings- og bevaringsprojekt Aa-Mølle:

Link til top

Copyright

Aa-Moelle.dk er Aa-Mølle Laugs ejendom.

Medmindre andet er angivet er alt materiale på Aa-Moelle.dk copyrightbeskyttet af Aa-Mølle Laug.  Materialet må ikke gengives uden Aa-Mølle Laugs tilladelse, da der er også er opnået særskilt tilladelse til at fremvise eksternt materiale. 

                Copyright 2021.  Kontakt Aa-Mølle Laug via kontakt indformationerne på denne hjemmeside.