Velkommen til Aa-Mølle

Den godt 500 år gamle Aa-Mølle er helt speciel. Oprindelse senest 1492.

Trækformen med romersk drev er den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa.

National museet: Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle måske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark

TURISTER

Aa-Mølle ligger meget smukt i et randmoræne område ved Nissum Bredning.

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig

Shelter bookning

Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) - Aa-Mølle -

 HISTORIE  TEKNIK og INTERIØR

Et mageskifte i 1483 fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans i år 1492 befalede , at "Hans Olufsen skulde give Klostret  den Mølle tilbage, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid".

Aa-MØLLE LAUG

År 1999 blev Aa-Mølle Laug oprettet.

Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion. (Akvarel af Jytte Rooesgaard 1998 )

Medlemsskab

Set & Sket

Ud på Tur - Lørdag den 16. maj 2024, kl. 14.00

-ca. 16.30 Guidet vandretur omkring den fredede Aa-Mølle, egekrattet og ”Jeppes Led” v/ Remmerstrand/Toftum Bjerge.

Turen starter kl. 14.00 ved den fredede vandmølle – Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, Lemvig – der er unik i Europa pga. den gl. romerske trækform. Møllen ligger tæt ved Limfjorden og blev drevet af vand fra Klostermølle Å og Resen Kær Å.  Aa-Mølle nævnes første gang i 1490. Den blev bygget som kornmølle og var i brug til 1952, hvor møllehjulet brød sammen. Møllen var oprindelig placeret nord for den nuværende landevej. Den gamle mølle blev dog ødelagt ved en stormflod i januar 1839. Møllen tilhører Aa-Mølles Laug. Hvorimod stuehuset er privatejet.  Møllen har i 2022 for et meget stort beløb fået et nyt møllehjul m.m. Så kom og se og beundre det flotte håndværk.                                                                                             

Ove Damgaard fra Danmarks Naturfredningsforening er guide og han vil undervejs bl.a. fortælle om landskabet omkring Remmerstrand, historien om den gamle Aa-Mølle og omgivelserne omkring.                                               

Bølger og strøm har skabt den tange af grus og sand, som nu udgør Remmerstrand. Navnet ”remmer” betyder en opskyllet bræmme. Naturen omkring Remmerstrand er præget af Limfjorden og Vestenvinden. På de gamle hyldebuske nær stranden vokser den sjældne svamp ”Judasøre”. Langs den høje skrænt på vej mod Jeppes Led og Toftum Bjerge går de grønne spor af en gammel landevej mellem Tangsgård og Aa-mølle.         

Frihedsstøtten fra 1904 er et spændende lokalt kulturminde, som få kender.                                   

Det fredede egekrat v. Tangsgård er et gammelt egekrat. Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvigegnen. Og i egekrattet på de fugtige nordvendte skrænter vokser bl.a. den i Vestjylland sjældne tredelte egebregne. Men i maj er skovbunden dækket af liljekonvaller.

Efter turen tilbyder Aa-Mølles Laug kaffe/the og kage samt adgang til møllen for 60 kr. Kun kaffe/the og hjemmebagt kage koster 40 kr. Det koster 30 kr. alene at besøge den gl. vandmølle. Turen er på ca. 3 km.  Vi forventer at turen afsluttes ca. kl. 16.30.

Det koster 50 kr. at deltage på turen. Børn under 14 år og medlemmer af DN deltager gratis.

Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig og Struer i samarbejde med Aa-Mølles Laug og Toftum Bjerge Grundejerforening.

Turguiderne er: Ove Damgaard og John Clausen DN Lemvig.

Infoskærm

Sommersæsonnen er slut for 2023 og vi takker for de rigtig mange besøg vi har haft!

Men Aa - Mølle er som altid åben for besøgende, mod et beskedent entrebeløb på 30,- kr/pers.

Når du besøger Aa - Mølle uden for bemandingstimerne, vil du nu kunne indhente viden på vores nyindstallerede Infoskærm, ikke kun om Aa - Mølle, men også om andre af Geo- Park Vestjyllands seværdigheder, 

Det er også muligt fra skærmen, at besøge vores hjemmeside.

God fornøjelse - og på gensyn til december- i en julepyntet mølle.

 

Møllen kører alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september

 

I den periode er møllen bemandet med  møllersvende, der betjener møllen og beretter om det romerske drevs specielle teknik, samt dets historie og bl.a.  fortællingen om møllens lange og til tider  dramatiske historie.

Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan beses.

Mølledag 2023

Formand, Bodil Jepsen byder velkommen til Mølledag 2023 2023 - stemningsbillede med Edvard Thomsen melstand Medlemmer af Vesterhavskoret viser stor interesse stor de gamle håndværk nyrenoveret malerkarm og møllehjul

Det var en glad og stolt formand (Bodil Jepsen), der bød de mange fremmødte velkommen til sæsonåbning i Aa – Mølle i søndags.

 Glad for det store fremmøde og glad for at det efter et par år med corona og renovation endelig var muligt igen at åbne både døre og sluser for publikum.

Stolt over at kunne at byde inden for i den gamle Aa-Mølle, der det sidste 1½ år har møllen gennemgået en stor renovation, hvor malekarm, skovlhjul og aksler er skifter ud. I den tid har der været rimeligt stille i møllen, men nu kan man igen blive hensat til fordums tid, når vandet plasker ned over de store skovlhjul og det dunker rytmisk i den gamle bygning når kværne og stjernehjul drejer langsomt rundt.

Der var da også stor interesse fra dagens gæster til både at høre om møllens funktion, såvel som dens lange historie, fra middelalderen og frem til nu, siger møllersvend Aage Grønne.

 Mange udtrykte ros og anerkendelse for det store stykke frivilligt arbejde, der bliver lagt i at bevare og vedligeholde denne smukke kulturperle, der omend selvejende, tilhører os alle.

Det er et skulderklap der luner, og Aa – Mølle Laug takker for anerkendelsen, og opfordre alle til at tegne sig som medlem. Det kan gøres på Aa – Mølles hjemmeside: www.aa-moelle.dk

Ud på eftermiddagen fik stemningen et ekstra løft, da Lemvig Vesterhavskor underhold med udvalgte sange

 af 2 omgange.

Indimellem var der tid til at hygge sig i de små boder hvor gamle håndværk som broderi og  uld arbejde, ølbrygning, honning- og melproduktion blev vist og diskuteret.

I det nyistandsatte Pakhus, der venligst er udlånt til Aa- Mølle Laug,  af møllens tidligere ejere Inger og Hans Hedegård, kunne man dagen igennem indtage forfriskninger som is, pølser, kaffe m.m.

Læs formandens beretning og referat fra generalforsamlingen under

Aa - Mølle Laug/generalforsamling 

Mens møllen var under renovering i 2022, så har den artesiske brønd fundet sit endelige udtryk nede ved shelteren. Fra et tilsyneladende vildfarent vandrør, som stak af jorden, er der nu opstillet en smuk fontæne, som vist på billedet.

Selvom det er grundvand der trykkes op her, kan vi ikke anbefales at drikke det, da der ikke er foretaget godkendte drikkevandsprøver. Gør man det alligevel, er det på eget ansvar.

 

Tidens tand satte sine spor alle vegne og er man en ældre "dame" som Aa - Mølle, kan det ikke undgås at der skal nye reservedele til nu og da. I 2022 var det den helt store hovedrenovering, med nye skovlhjul, aksler og ny malekarm. Pris 870.000,- kr.

Malekarmen var utæt, som det tydeligt ses på billedet og skovlhjulene blev nødtørftigt  vedligeholdt for at holde møllen kørende sommeren 2021, mens vi ventede på økonomisk forstærkning. 

Økonomisk hjælp har vi med stor taknemmelighed modtaget fra:

LAG Lemvig-Ringkøbing Skjern 300.000kr

Lemvig Kommune 200.000kr

Færchfonden 100.000kr

A.P.Møller Fonden 200000kr

Nordeafonden 68.750kr

Projektet er gennemført med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum, og hvor det er muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Udviklings- og bevaringsprojekt Aa-Mølle:

Projektet er gennemført med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum,

og hvor det har været muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Link til top

Copyright

Aa-Moelle.dk er Aa-Mølle Laugs ejendom.

Medmindre andet er angivet er alt materiale på Aa-Moelle.dk copyrightbeskyttet af Aa-Mølle Laug.  Materialet må ikke gengives uden Aa-Mølle Laugs tilladelse, da der er også er opnået særskilt tilladelse til at fremvise eksternt materiale. 

                Copyright 2021.  Kontakt Aa-Mølle Laug via kontakt indformationerne på denne hjemmeside.