Velkommen til Aa-Mølle

Den godt 500 år gamle Aa-Mølle er helt speciel,

fordi trækformen med romersk drev er den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa.

National museet: Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle måske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark

TURISTER

Aa-Mølle ligger meget smukt i et randmoræne område ved Nissum Bredning.

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig

Shelter bookning

Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) - Aa-Mølle -

 HISTORIE TEKNIK

Et mageskifte i 1483 fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans i år 1492 befalede , at Hans Olufsen skulde give Klostret  den Mølle tilbage, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid.

Aa-MØLLE LAUG

År 1999 blev Aa-Mølle Laug oprettet.

Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion. (Akvarel af Jytte Roosgaard 1998 )

Medlemsskab

Renovering - 2022

Tidsplanen for genstart af Aa - Mølle på mølledagen er desværre overskredet, på grund af ikke regulerbare omstændigheder.

 

Aa - Mølle Laug beklager selvfølgelig forsinkelsen; men vi glæder os så meget over, at det er lykkedes os at skaffe midler til at renovere for.

Aa - Mølle er jo som bekendt et stykke fredet kulturhistorie, der efter Nationalmuseet opgav den i 1975 har været overladt til mølle-ildsjæles evner til at skaffe de fornødne midler til vedligeholdelse.

Du kan også hjælpe til! Bliv medlem af Aa - Mølle Laug det koster 100,-kr./år Bliv medlem

Vi renovere ikke meget for medlemskontingent, men det hjælper til den daglige drift og ikke mindst, så vidner det om folkelig interesse, hvilket de fonde vi søger midler hos bemærker.

Selvom møllen er ude af drift er den så absolut et besøg værd. Der vil som altid være møllersvende i åbningstiderne (lørdage og søndage mellem 14 - 16.) til at fortælle om møllens historie og den pågående restauration.

Nu satser vi på, at vi kan åbne for vandet umiddelbart efter Frilufts gudstjenesten den 21. august.

 

 

Mens møllen er under renovering, så har den artesiske brønd fundet sit endelige udtryk.

Selvom det er grundvand der trykkes op her, kan det ikke anbefales at drikke det, da der ikke er foretaget godkendte drikkevandsprøver.

Set & Sket

Tidens tand sætter sine spor alle vejne, og er man en ældre "dame" som Aa - Mølle, kan det ikke undgås at der skal nye reservedele til nu og da. Denne gang er det den helt store hovedrenovering, med nye skovlhjul, aksler og ny malekarm. Pris 870.000,- kr.

 

Malekarmen er utæt, som det tydeligt ses på billedet og skovlhjulene blev nødtørftigt  vedligeholdt for at holde møllen kørende sidste sommer, mens vi ventede på økonomisk forstærkning. 

Projektet er planlagt afsluttet før Mølledagen den 19. juni, hvor vi vil indvie de nye skovlhjul. Gå ikke glip af det!

 

Økonomisk hjælp har vi med stor taknemmelighed modtaget fra:

LAG Lemvig-Ringkøbing Skjern 300.000kr

Lemvig Kommune 200.000kr

Færchfonden 100.000kr

A.P.Møller Fonden 200000kr

Nordeafonden 68.750kr

Projektet er nu sat igang og gennemføres med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum, og hvor det er muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Dansk Mølledag - Søndag den 19. juni 2022

Grundet forskellige omstændigheder, kan vi ikke, som ellers forventet, love at møllen genstarter til Dansk Mølledag den 19. juni. Til gengæld kan man beskuer det store renoveringsprojekt.

Men mølledagen bliver festlighold som vi plejer - så kom og kig.

Følg udvikling og annoncering her på siden.

Aa - Mølle byder velkommen til sæsonen 2022 fra Kl. 10 - 16, men  desværre med en mølle, der  ikke når at blive køreklar til Mølledagen. Til gengæld kan man beskuer det store renoveringsprojekt og få en snak med møllersvendene herom.

Indvielse af de nye skovlhjul forventes at ske i forbindelse med Friluftgudstjenesten den 21. august.

Ud over de små hyggelige boder byder vi på forskellige aktiviteter og en konkurrence om Aa – Mølle.

Dagsprogram med cirka tider.

Kl. 11 + 14 Vandreture med Jørgen Nørby, der bland andet kommer forbi møllens oprindelige placering.

Kl. 13 Fjordtur med Henning Venø

Kl. 15 Rebslagning men Jens og Hans Hedegård.

Kl. 15.30 Udtrækning af vinder af konkurrencen.

Vi har, som sidste år, fået lov at låne Geopark Vestjyllands Trailer. Desværre har Geopark Vestjylland ikke selv mulighed for at bemande den i år. Men Aa – Mølles frivillige medarbejdere vil besvare spørgsmål efter bedste evne.

Endelig vil der - som altid – være mulighed for at nyde en kop kaffe med brød eller en pølse.

Til gengæld kan man beskuer det store renoveringsprojekt, og få en snak med møllersvendene herom.

På gensyn i Aa - Mølle

 

 

 

Aa-Mølle Laug.                                                                                             Nyhedsbrev 2022.

Tak for jeres støtte til Aa-Mølle Laug, både som medlem og/eller ved på anden måde at have vist interesse for arbejdet i og omkring Aa-Mølle. Vi håber at I har lyst til at støtte vores arbejde, ved at tegne medlemskab i det kommende år. Det varmer når I hjælper!!   

Kontingentet for 2022 er 100,00kr pr person og 300,00 for virksomhed. På forhånd Tak

 

Kontingentet kan betales ved at overføre pengene til konto 7730-1071500(husk at anføre navn) eller kontant til et bestyrelsesmedlem.

2022 bliver et spændende, men travlt  år på Aa-Mølle. Det er klart for alle, at vandhjulene og vandkarm efterhånden er i så dårlig stand, at de skal fornyes. Uden vandhjul duer en Vandmølle ikke! Så efter at Jørgen Nørby ihærdigt har skrevet og sendt en del ansøgninger om penge til renoveringen, er vi nu kommet i mål og fået tilsagn om de knap 900,000 kr. som 2 nye vandhjul og en ny vandkarm  koster.

Vi sender en stor tak til Lemvig kommune, LAG Lemvig/Ringkøbing-Skjern, Færch -fonden, A.P. Møller- fonden, samt Nordea -fonden for deres positive svar på vore ansøgninger.

 Det er Møllebygger Villy Ravn Fredericia som skal stå for renoveringen.

Renoveringen foregår her i foråret og vi håber/ forventer, at når vi starter sommer sæsonen med at fejrer Dansk mølledag  19. juni,  så drejer de nye vandhjul. Det bliver festligt!!

Da vil der igen også være arbejdende stande, guidede vandreture og lidt godt til ganen. Så vi håber vejr guderne er med os

Møllesøen får jo vand fra en Artesisk boring. Der arbejdes på en mere spændende synliggørelse af det sted hvor vandet kommer op, og et skilt med forklaring på hvad en Artesisk boring er.

Ligeledes arbejdes der på at få en informationsskærm i møllen, hvor der bl.a. kan ses film på, om hvordan arbejdet i  Aa-Mølle foregik, da den fungerede.

Den ordinære Generalforsamling finder sted i Aa-Mølle lørdag den 7. maj 2022.kl. 10.Dagsorden ifølge vedtægterne. Yderligere orientering på hjemmeside: www. aa-moelle.dk

Vi håber I har fået lyst til både at følge de nye tiltag, og ligeledes deltage i Generalforsamlingen, og dermed være med til at sikre Aa-Mølles fremtid, som en af vore spændende kultur-perler i området..

Vi håber på en dejlig sommer på Aa-Mølle.

På vegne af bestyrelsen i Aa-Mølle Laug

Bodil Jepsen.

Det skete

Møllen kører fra 14 -16

Alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september, er møllen bemandet med  møllersvende, der betjener møllen og beretter om det romerske drevs specielle teknik, samt dets historie og bl.a.  fortællingen om møllens lange og til tider  dramatiske historie.

Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan beses.

Link til top

Copyright

Aa-Moelle.dk er Aa-Mølle Laugs ejendom.

Medmindre andet er angivet er alt materiale på Aa-Moelle.dk copyrightbeskyttet af Aa-Mølle Laug.  Materialet må ikke gengives uden Aa-Mølle Laugs tilladelse, da der er også er opnået særskilt tilladelse til at fremvise eksternt materiale. 

                Copyright 2021.  Kontakt Aa-Mølle Laug via kontakt indformationerne på denne hjemmeside.