Generalforsamling 2018

Beretning fra generalforsamling 2018
 

Så er det igen tid at kigge tilbage på endnu et år ved Aa-mølle.

Når vi ser tilbage på 2017, så var det især arbejdet med opsætning af vor nye Shelter, der optog os og om den ville blive brugt.

Efter de mange formaliteter med at få lov til at sætte den op, og få skaffet pengene til den så kom tiden da den skulle sættes op. Svend Erik og Aage tog sig jo af hele arbejdet med bestilling og planlægning af arbejdet med opsætningen af den. Et stort og flot arbejde.

Og næst efter var vi jo spændt på, om den ville blive brugt. Vi er blevet glædeligt overrasket. Der er rigtig mange der har brugt den.

Nogle har bare været en enkelt nat, andre flere dage. Det er været spejdere, unge på cykeltur, familier og andre har brugt den til lidt aftenhygge.

Mølledagen i 2017 blev jo noget af et tilløbsstykke. Vi havde jo valgt at indvi Sheltersen den dag. Noget som der var en rigtig fin opbakning til, både hos de lokale og andre ude fra kommende. Det var med tale af Aage, sang forfattet af Gunnar og klipning af snor af Inger og Hans, så den blev indviet med maner.

Derudover havde vi jo på mølledagen, som vanligt nogle dygtige og kreative udstillere .Det er altid spændende at se, hvad folk laver i deres fritid. Godt vejr blev det også til.

Et sted som Aa-mølle kan jo kun køre med frivillige, der er klar til at tage fat. Sådan var det også 2017.

Det var både når der skulle slås græs, ryddes op og til at tage sig af gæsterne, som der kommer for at opleve møllen. Vi er jo så heldig at have nogle dygtige Møllersvende til at køre med møllen. Det foregår jo hver lørdag, søndag fra Mølledagen i tredje søndag i juni og til første søndag i september.

Man kan også på bestilling få at se møllen kører på hverdage

Det havde vi flere gange sidste sommer, hvor Møllersvendene stod klar til at tage imod.

Der er også allerede bestillinger her i sommer. En busfuld frivillige fra Søndermarkskirken i Viborg kommer i Juni, og en Pilgrimsvandring fra Humlum kirke vil slutte af ved Aa-mølle 1. juli. Men vi håber jo på mange flere.

 

Omkring markedsføring så er vi jo med i Turistaviserne, som bliver uddelt i Lemvig og Struer området.

Så har vi altid en annonce i Sognebladet for Fabjerg og Gudum. Samt på landsby app, og alle de steder vi kan gøre opmærksom på Møllen uden det koster for meget.

Vi har i det forløbne år fået vor hjemmeside op at køre. Imponerende flot stykke arbejde, som Jan og Gunnar har samarbejdet om.

Problemer har der også været i det forløbne år. En af pumperne gav op, og virkede ikke sidste år. Gode råd var dyre. Men problemet er løst, ved at vi kan få en brugt af Lemvig kommune, og den er klar til at blive sat på plads når vinteren er forbi.

Udflugten for vore møllersvende gik sidste år til Sea Wear museet i Thyborøn, et meget spændende besøg. Derefter var vi Lemvig hvor vi Bowlede, og sluttede af med spisning. Det blev en dejlig eftermiddag.

I november havde vi inviteret til en aften hvor emnet var Gode ideer til aktiviteter i og omkring møllen.

En fin aften hvor der kom mange fine ideer og tanker frem, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Men hvad gør vi fremover med Aa-mølle?

Omkring Møllens fremtid har vi i bestyrelsen diskuteret, om vi skal fortsætte med at køre møllen, som vi har gjort siden den blev genåbnet i 1999, eller er der andre veje at gå . Vi har jo haft fast procedure omkring åbningstiderne og har repareret på møllen, efterhånden som problemerne kom. Vi skal jo altid ansøge sponsorer om penge, når der skal istandsættes noget, hvad enten det vandhjul eller Vandkarm eller andet der skal repareres.

Ligeledes er der også den forsømte Viadukt eller Munkestensbro, der ligger under grusvejen. Vi har været til et møde med Lemvig kommune, angående hvad der skal gøres ved den. Lige nu er intet bestemt, men der arbejdes videre på det.

Så lige nu diskuterer bestyrelsen:

Kan Aa-mølle og området dernede bære et større projekt?

Kunne man tænke sig at Sponsorerne var mere velvillige, hvis vi havde et samlet projekt, som kunne løfte Aa-mølle og området?

Kan den kommende Geopark være en medspiller?

 

Spændende er det om der kunne findes en løsning, så Aa-mølle fortsat kan fremstå som en interessant del af vor Kulturarv.

Til slut skal der til Inger og Hans lyde en stor tak, for det I gør for os alle som færdes på møllen. I har altid tid til en snak og en kop kaffe.

Ligeledes skal der lyde en stor tak til vor Møllersvende, for at I altid er klar når der er brug for jer ved møllen. Også tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Et bestyrelses arbejde består jo af mange ting og ikke mindst ved et sted som Aa-mølle. Der er både brug for personer med et godt håndelag, men også personer til det mere teoretiske. Og heldigvis har vi begge dele. Dejligt.

Referat fra Generalforsamling den 26. marts 2018

 

Iflg. Dagsorden.

Svend Erik blev valgt som dirigent og han kunne erklære generalforsamlingen gyldig indkaldt.
Formandens beretning (vedlagt) blev enstemmigt godkendt
Regnskabet (vedlagt) ligeledes enstemmigt godkendt
Af indkomne forslag var der ingen
Valg af bestyrelses medl. Jørgen Nørby, Kaj Nielsen og Ruth Anderson var på valg og modtog genvalg
Valg af suppl. Aage Grønne og Lise Thorsen modtog begge genvalg
Valg af revisor: Arne Ove Sørensen modtog genvalg
kontingent for 2019: uændret 100 kr. for enkelte medl. og 300 kr. for virksomheder
Under evt. blev det pointeret, at det var meget vigtigt at få fat i flere medlemmer, men hvordan? Det vil bestyrelsen tage op og forsøge at gøre noget ved.

Efter kaffen var der foredrag ved Thomas Holst om Geopark Vestjylland og betydningen af en sådan. Her blev der understreget, at det også kan få en stor og positiv betydning for Aa-Mølle

 

Ref. Ruth Anderson