Unikke Aa-Mølle

Nationalmuseet skriver i sin rapport fra 1957:

"Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle maaske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark, da den indeholder en af de tidligste typer gear til skalle-kværnen, forløberen til det senere stjernhjulsdrev. Hjul DK-1134.2 driver en kværn ved almindeligt eet-trins undertræk, men det samme gravhjul driver ogsaa en vandret axel, hvorpaa sidder endnu et gravhjul i indgreb med kværndrevet paa skallekværnen. Denne metode til at drive mere end én kværn fra eet vand­hjul blev først beskrevet af Sturm i "Vollståndige Mahlen-baukunst" fra 1718. Dette gearsystem blev helt udkonkurreret af det senere stjernhjulsgear, først nævnt af Jacob Leupold i "Schau-Platz der WhIenbau-kunst" i 1735. Side-gearet er kun fundet i GB-45/001 — Cotherstone Old Mill, D-16-Grander NWhle, og D-98, sidstnævnte nogenlunde intakt. Helmut Richter oplyser, at typen er mere almindelig i Schlesien (Østtyskland), men i Vesten er typen praktisk talt forsvundet. Geartypen har været brugt paa andre møller i omegnen af Aa Mølle, og det maa anses for at være af den største betydning at redde denne mølle, saa vidt muligt i dens naturlige miliø."

Vi satte os for, at finde ud af, om nogle af disse mulige konkurrenter til, at Aa-Mølle skulle være unik, kunne spores:

"Side-gearet er kun fundet i GB-45/001 — Cotherstone Old Mill, D-16-Grander NWhle, og D-98, sidstnævnte nogenlunde intakt. Helmut Richter oplyser, at typen er mere almindelig i Schlesien (Østtyskland), men i Vesten er typen praktisk talt forsvundet. Geartypen har været brugt paa andre møller i omegnen af Aa Mølle."

Det skulle vise sig af være en svær øvelse, men forløbigt kan vi udelukke møller i området, faktisk i Danmark i det hele taget og GB-45/001 — Cotherstone Old Mill.

Så nedenstående er også en fortælling om, hvor kompliceret det kan være, at følge spor i fortiden.

D-16-Grander NWhle, og D-98, Schlesien (Østtyskland) er ikke endeligt bekræftet endnu. Referencerne har indtil nu vist sig umulige at spore, trods henvendelser til lokale mølleorganisationer i både England i Tyskland.

GB-45/001 — Cotherstone Old Mill

Efter mange håbløse søgninger, både på dansk og engelsk Google, både på nationale og lokale institutioner, organisationer, private hjemmesider og kortsøgninger. Det sidste gav Cotherstone og navnekombinationer med mølle, men ingen mølle.  Efter 3 måneders søgning pludselig et postkort op med teksten Cotherstone Mill printet i det ene hjørne. Til salg af en privat, som havde specialiseret sig bl.a. i gamle møller i England. En kontakt til sælger ledte til  Bondgate Galleri, ukwatercolours, 51 Fore Bondgate, Bishop Auckland DL14 7PE, United Kingdom. En søgning på web-shoppen gav maleriet til venstre CATEGORY: TEESDALE TAGS: COTHERSTONE, MILL, PAINTING, RIVER, TREES, WATERCOLOUR. I stedet for at kontakte kunstneren, tog jeg chanchen og kontaktede ejeren Lynn, for oplysninger om billedet. Hun var kun galleriejer og havde ikke noget forhold til motiver, men var bl.a. specialiseret i akvareller med salg fra lokale kunstnere, og "I’ve honestly no idea about the Mill’s history so I’ve popped a request into my Facebook page.  I do have a few local historians that follow me so maybe someone can shed some light.   I’ll let you know if I have any luck." 

Og det gav pote. "I have just received an email from Peter Collyer who is on the committee of Teesdale Record Society, which is a local history study group, based in Cotherstone.  They have a monthly meeting on Monday evening, so he can ask if anyone attending knows someone who has specialist knowledge of the mill."

Peter Collyer blev den lokale historiker, som tilbød sin assistance.

Og pludselig opstod der lidt panik, for der viste sig nu at være flere muligheder.

Her Balder Mill Cotherstone

Herefter Cotherstone Mill

Maleriet bar næsten det rigtige navn, men pludselig dukkede der flere navne op.

Møllebetegnelse GB-45/001 var ikke kendt i The Mills Archive i Reading, hvor der var et andet registrerinringsnummer. Faktisk indeholdt arkivet kun én mølle, med betegnelsen "Cotherstone Mill, Cotherstone". Og udseendet var ukendt, så hvilken mølle var det egentlig vi søgte og som kunne ikke indeholde/have indeholdt det Romersk drev?

Det er de situationer, at det er vigtig at have den lokale historiker Peter Collyer på banen, og han påtog sig, at grave lidt dybere.

 

 

Og endelig Old Mill Cotherstone

Bygningen bag møllen indikerer, at der kunne være tale om samme mølle, blot med tre forskellige navne?

Men Peter Collyer kunne bekræfte, at der rent faktisk var to vandmøller i Cotherstone og at betegnelsen på det ene af kortene viste en anden mølle, end der var vist på billedet.

 

Rester af Balder Mill også kendt som Doe Park Mill.

Møllen vises på et håndtegnet kort over Doe Park fra 1761 og arbejdede fra 1700-tallet indtil de tidlige 1900'ere. På det tidspunkt førte problemer med vandforsyning, der blev skabt af opførelsen af ​​Hury -reservoiret, til dens lukning. Hvad der er tilbage er ruinerne af møllen (Billede: Peter Collyer), kornbutikken, Miller's Cottage og Underground Millrace, der dirigerede vandstrømmen på møllehjulet.

Peter Collyer kan supplere med denne kommentar fra beboer på området Alison Lamb, whose family have owned the site of the mill on the River Balder for many generations.

This is what she has said about it - "I cannot find any indication in any of our documentation that the mill at Doe Park had this Roman gear mechanism. On all maps and deeds the mill is referred to as Balder Mill or Doe Park Mill. As we are in Hunderthwaite/Romaldkirk parish and not Cotherstone parish I think it more likely that Cotherstone Mill is the one on the Tees rather than the one at Doe Park."

Med billede og kommentar, kan denne mølle definitivt udelukkes, som mulig Romersk drev besidder.

Siden de tidlige 1900'ere, formentlig omkring 1907, førte problemerne med vandforsyning og lukningen af ​​Hury -reservoiret, til møllens lukning. Der var simpelthen ikke energi nok i The River Balder til at drive en vandmølle. Floden flyder i dag stille og roligt igennem det naturskønne landskab.

I møllearkivet findes i dag få oplysninger om "A water-powered corn mill in the historic county of Yorkshire, England."

 

Cotherstone Mill

Peter Collyer: "There is nothing to suggest that it was once a watermill, apart from its location close to the River Tees. I have also attached a copy of an early 19th century painting of the mill".

Yderligere fra Peter Collyer: Martin Bacon, who now lives at the mill, which is now a private house,told me that although there is nothing left of the mill mechanism, the stonework which supported it is still there.

Og så lige en lille fortrydelse fra en sand historiker:

"What interests me is that the knowledge about the Roman drive has stayed with your mill but not with the Cotherstone Mill. Why was something so important forgotten about? We will probably never know."

Det aktuelle billede er taget af Peter Collyer.

På dette kort er de to møllers placering angivet af Peter Collyers, for fuldstændighedens skyld.

Så med stor velvilje fra galleriejer Lynn og Peter Collyers kan vi udelukke Cotherstone som værende i besiddelse af hverken et igangværende eller intakt Romersk drev, hvilke er første skridt mod, at dokumentere Aa-Mølle som unik indehaver af det Romerske drev.

Tilbage står så "D-16-Grander NWhle, og D-98, sidstnævnte nogenlunde intakt".

Der er for nyligt dukket yderligere ledetråde til Nationalmuseets Rapport op, ved udlevering af arkivalier om Aa-Mølle fra Danske Møllers Venner, som venligst har stillet omfattende dokumentation til rådighed, for videre bearbejdning. Herom senere.

Link til Top