Generalforsamling 2017

Beretning fra generalforsamling 2017
 

Shelter. Vi har jo i ca. halvanden år arbejdet på at få opført en shelter ved møllen. Der skulle jo i første omgang søges om tilladelse, til det, da området jo er fredet. Tilladelserne kom i hus. Derefter skulle der søges om penge. Det kom på plads sidst på året i 2016.

Lemvig kommune har bevilget 50,000kr.

Friluftsrådet 22,500 kr.

Nordea 10,000 kr.

LAG 69,030,kr

Så det skulle dække udgifterne til shelter og Bålplads.

Det er overladt til Svend Erik og Aage at stå for tilrettelæggelse af arbejdet med indkøb og arbejdsgangen omkring etableringen af shelteren. De er godt i gang, planeringen er foretaget her i foråret 2017.

Vi håber at den vil blive brugt flittigt, hvad enten det bliver spejdere, cykleturister og eller andet godtfolk der vil benytte den.

Annoncering. Omkring annoncering så er vi jo med i Turistforeningens turistguide og i Turistavisen. Det er ganske vist dyrt, men vi er enige om at vi er nødt til det. Vi benytter os derudover, af de steder som er gratis bl.a. Sognebladet. Derudover har Kulturelt samråd været positive, når vi har søgt om penge til vor annonce til smede-mølledagen. Det synes vi er flot.

Som noget nyt er vi af møllerforeningen blevet inviteret til at deltage i et projekt om etablering af en europæiske kulturrute for møller .Vi synes det lyder spændende. Og forventer at det på sigt også vil skabe interesse om Aa-mølle.

Mølledagen. Vi startede jo som sædvanlig sæsonen med mølledag 3. søndag i juni måned. Igen med nogle dygtige og kreative udstillere, som meget engageret viser deres hobbyarbejder frem og gerne svarer på spørgsmål fra gæsterne. Som noget nyt solgte vi pølser og brød i stedet for vafler. Det var en god ide. De gik som varm brød. Også igen i 2016 blev Aa-mølle besøgt af mange gæster på mølledagen.

Møllersvende. Vi har jo nogle dejlige møllersvende til at køre med møllen lørdag og søndag eftermiddag i et par timer henover sommeren, men de gør det også når der kommer gæster derudover. Bl.a. kom der 50 børn som var på madskole på Toftum campingplads, og Fabjerg friskole besøgte os også i løbet af sommeren.

Også inden mølledagen var flere af vore møllersvende i gang med malekost og pensler og fik møllen frisket op. Uden dem var vi ilde stillet.

Så en stor tak skal lyde til vore møllesvende.

Den eneste løn vore møllersvende får er jo en udflugt. Den gik sidste år først til Flamingo haven ved Vemb. Meget spændende og et stort projekt. Der fik vi så smørrebrød, inden vi kørte videre til Gørding ud til Jytte Pårups lille fjordhus. Det var rigtig spændende at høre Jytte fortælle om livet, som det var blevet levet derude førhen. Og hvor var der mange spændende ting i det lille hus.

Aa-Mølle's fremtid. Ved sidste bestyrelsesmøde startede vi en snak om Aa-Mølles fremtid.

Snakken gik på om Aa-mølle er fremtidssikret på den måde som vi gør, nu hvor møllen altid er åben og med møllersvende lørdag og søndag kører med møllen

Eller kan vi lave nogle tiltag som giver mere liv og mere interesse om møllen og stedet.

Kunne vi finde nogen at samarbejde med?

Kunne vi f.eks. finde en person som kunne komme med gode og realistiske ideer? Noget vi også i aften gerne vil have nogle bud på eller en mening om.

Til slut vil jeg sige Inger og Hans stor tak for jeres aldrig svigtende gæstfrihed. Også tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.

Referat fra Generalforsamling den 27. marts 2017 kl. 19.30 

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent: best. foreslog Sv. Erik Pedersen, som blev valgt!             
 2. Valg af stemmetællere: valgt blev Henning og Betty Venø
 3. Formandens beretning: Denne blev godkendt uden kommentarer
 4. Regnskab ved kassereren/regnskabsføreren: dette blev ligeledes godkendt
 5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bodil Jepsen og Svend Erik Pedersen blev valgt for endnu en toårig periode.
 7. Valg af suppleanter: Lise Thorsen og Aage Grønne blev begge genvalgt
 8. Valg af revisorer :Birthe Pedersen blev valgt for endnu en toårig periode
 9. Fastsættelse af kontingent: Man besluttede at kontingentet for virksomheder skulle stige til 300,00 kr. med virkning fra 2018
 10. Eventuelt. Der blev drøftet forskellige tiltag til, hvordan man skaffer flere penge, evt. ved lotterisalg på mølledagen (der skal så skaffes gevinster) og ved at bede virksomheder om sponsorater. Man har tidligere modtaget penge fra Struer kommune til betaling af annoncer mod at Lemvig kommune betalte halvdelen. Et banner til at hænge op på gavlen af bygningen, som synlig reklame for møllen, ville være et ønske, om dette kunne sponsoreres på en eller anden måde. Møllen kan bruges i undervisningsøjemed – Lokaler?
 11. Kaffe som afslutning på aftenen.

Obs. Bestyrelsesmøde aftalt til mandag den 3. april, sædv. tid og sted

 

Ref. Ruth A.