Aa-Mølle Laug

(Tryk på "Aa-Mølle Laug" i menuen ovenfor, for at se undermenuerne)

År 1999 blev Aa-Mølle's Laug oprettet.
Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som et historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion.

År 2013 blev Aa-Mølle's Laug omdannet til en selvejende forening.

Foreningen, som fremtidige ejer af den fredede Aa-Mølle, vedtog disse formål:

-at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden,
-at bevare Aa-Mølle som en historisk minde,
-at fremme Aa-Mølle som en kulturel attraktion og

-at give offentligheden adgang til denne historiske vandmølle.