Teknik

For sarte og følsomme sjæle advares der på forhånd om,

at Teknik kan indeholde rigt illustrede, spændende, nørdede, komplicerede

tekniske beskrivelser om enkelt elementer i vandmøllens opbygning.

Hvor der i dette og andre afsnit er angivet numre, henviser de til den velkomstguide der findes på tre sprog i Aa-Mølle

Fagrapporter om Aa-Mølle

Rapporten fra Nationalmuseet indeholder nogle af de tidligste beskrivelser af teknikken i Aa-Mølle, beseret på hvad de kan se og får fortalt af den seneste møller, hvilket altsammen, danner basis for en restaurering af møllen.

"Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle maaske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark, da den indeholder en af de tidligste typer gear til skalle-kværnen, forløberen til det senere stjernhjulsdrev."

Rapporten afsluttes med følgende lønlige bemærkning:

"Møllen ville blive savnet i det vestjyske landskab, et omraade, hvor der praktisk talt ikke findes andre vandmøller, som er værd at bevare.Det er mit oprigtige haab, at det vil være muligt at rejse lokal interesse for at bevare denne mølle i dens naturlige omgivelser."

NATIONALMUSEET - DK — 1134— AA MØLLE

Trap Danmark om

Bygningshistorie 
Beskrivelse, 
Miljømæssige- , Kulturhistoriske- og Arkitektoniske værdi

Trap Danmark - Bygningshistorie

 

 

Videnskab og teknik

Afsnittet beskæftiger sig med hvilke naturvidenskabelige og fysiske love, der er forudsætningen for at drive en vandmølle med Aa-Mølles komplexitet.

Aa-Mølle stiller store krav til opsamling og fremførsel af energi, for at kunne håndtere alle de funktioner, som møllen giver mulighed for.

I den sammenhæng har det været helt afgørende, at Aa-Mølle har haft mulighed for tilførsel af vand, fra den artesiske brønd.

Det behandles i disse to afsnit:

Kraftkilder

Kværnhus

Energiudveksling

 

 

 

 

Tekniske beskrivelser

"Teknik" giver en detaljeret beskrivelse af den teknik og mekanik, som er indeholdt i Aa-Mølle. Hver del er næsten et klenodie i sig selv, men bl.a. det unikke Romerske drev og det næsten lige så unikke Stjernehjul er historien om vandmøllens udvikling og hvorfor disse havde så stor betydning for at "vandmøllen" endte som en næsten fuldt automatiseret fabrik.

Dette afsnit indeholder beskrivelser af hvordan den samlede "motor" i vandmøllen fungerer og er indrettet, med udgangspunkt i indholdet i møllens 3 etager:

Gulvet

Kværnloft

Stjernehjulsloft

Se og ikke mindst hør Aa-Mølles Stjernhjul i drift på YouTube (åbner i nyt vindue)

"Det drønede hult i det store Rum med dets gamle Bindingsværkstømmer fra før 1839, naar begge Turbinerne var spændt for, og begge de to store Kværne gik for fuld Kraft, foruden andre mindre Maskiner.... "

Citat fra Anders Toftings beretning i "Hardsyssels Aarbog, anno 1946

Dette afsnit indeholder beskrivelser af møllens funktioner og interiør.

Interiør

Interiør omfatter tidstypiske og historiske elementer, som ikke direkte har forindelse til Aa-Mølles drift.