Ejerforhold

Sidste private ejere

(Inger Christensen og Hans Hedegård , billedet)

Aa-Mølle har været privat ejet frem til 1961 hvor Hans Quist Hedegaard Christensen solgte den til Nationalmuseet.

Senere overdrog Nationalmuseet vandmøllen til Lemvig Museum.
Aa-Mølle blev i 1972 overtaget af Danske Møllers Venner.

 

 

Aa-Mølles ejerskab siden 1492

1492 Kong Hans bestemmer, -efter langvarrig (siden 1483) strid mellem priorinden, Ellen Hjull, på Gudum Kloster og adelsmand Hans Oluf Gatskyt,Trabjerggaard - at H.O. Gatskyt skal give en mølle (Aa-Mølle) til klostret. Der således var første ejer af Aa – Mølle.

1637 Jørgen Jensen

1689 - 1749 Denne periode er behæftet med en vis usikkerhed.

           Der findes oplysninger om disse fire personer, der antages at have været forpagtere eller ejere af Aae-Mølle:
           Jens Jørgensen, (søn af Jørgen Jensen,)
           Mads Jensen Mattrup.
           Niels Ibsen og
           Jens Sørensen

         Det fremgår af Anders Toftings beretning, at møllen bliver solgt på auktion i Holstebro.

1718 til købmand Niels Ibsen,  fra Holstebro. Ibsen går imidlertid fallit og den næste ejer vides ikkemed sikkerhed.

           Der nævnes en Jens Sørensen som forpagter over en 30 årig perione.  

1749-1757 Niels Pedersen Kaas                        Link til notat nr. 1                   

1757-1761 Niels Pedersen Kaas’ enke, Maren

 1761-1772 Niels Jørgensen  

1772-1783 Bendt Mathias Lauridsen Hauskov         

1783-1795 ..?   

1795-1801 Christian Bisum

1801-1803 Erik Nielsen

1803-1806 Niels Juulby Sand

1806-1811 Maren, enke efter Niels Sand. Gifter sig med Poul Stokholm

1811-1812 Poul Stokholm

1812-1830 Henrik von Brockdorff (1765-1830)

1830-1869 Christian Christopher Nicolaus Magnus von Brockdorff (1798-1877). 

1869 - 1878 Hans Peter Chr. Vilhelm Brochdorff.

1878-1883 Jens Hauskov (ejer af Klostermølle i Gudum?)

1883-1894 Enken Karen Hauskov, født Kristensdatter i Tovborg, fortsætter driften.

1894 Mads Qvist Hansen køber Aa-Mølle.

1918 Møllen overtages af svigersønnen, Jens Hedegaard.

1959-1-9 Hans Qvist Hedegaard Christensen overtager gården fra sin far.

1961 Aa-Mølle købes af Nationalmuseet.
         Indtil det år har møllen, sandsynlig siden 1718, været privatejet.

1975 - 1978 Lemvig museum

​1975 Overtages møllen af selskabet Danske Møllers Venner.

​1999 Aa-Mølle's Laug stiftes. Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion.

2013 blev Aa-Mølle's Laug omdannet til en selvejende forening.

2015 den 1. januar overtog Aa-Mølle's Laug ejerskabet af Aa-Mølle fra landsforeningen "Danske Møllers Venner"

2021 den 15. maj ændrede Aa-Mølle's Laug navn til Aa-Mølle Laug.