Ejerforhold

Sidste private ejere

(Inger Christensen og Hans Hedegård , billedet)

Aa-Mølle har været privat ejet frem til 1961 hvor Hans Quist Hedegaard Christensen solgte den til Nationalmuseet.

Senere overdrog Nationalmuseet vandmøllen til Lemvig Museum.
Aa-Mølle blev i 1972 overtaget af Danske Møllers Venner.

 

 

Ejerforhold siden 1483

Det står  fast at Aa-Mølle har eksisteret før 1483 og dermed ældre end hidtil antaget. Og at den også i perioden før den var i Hans Olufsens varetægt, har tilhørt Gudum Kloster.

Hvordan og hvornår den er kommet i klostrets eje, er endnu ikke færdig dokumenteret.

Hvis teorien om, at det var Tangsgård, der først lod møllen bygge, holde vand,så ved vi fra  Dr. O. Nielsen, at Tangsgaard i det 15. Aarhundrede var en lille Herregaard, der 1440 tilhørte Jes Pedersen Hjul (Kamstrup, Nr. Nissum) og at Tangsgaard kort herefter kom under Klostret.  

Ved Lutherdommens Sejr 1536 bestemtes det, at Klostrene foreløbig skulde blive ved Magt, indtil Regeringen skaffede dem en anden Skikkelse, men Godserne kunde fremtidig hverken sælges eller pantsættes uden Regeringens Samtykke.

Ofte gik det sådan at klostrene blev givet/forlenet til rige adelsmænd der enten havde bistået kongen i krig eller lånt ham penge. Det sidste var tilfældet med Gudum Kloster, som derved blev et såkaldt Pantelen. Kilde

Aa – Mølles ejerforhold kan opdeles i 5 katagorier:

Klostereje, kroneje, privat eje , offentlig eje, foreningseje.

Tidslinje:

1440 Tangsgaard ved Jes Pedersen Hjul, antaget

Ca. 1446 – 1536 Klostereje,

            1483 – 1492 Forlenet til Hans Olufsen, Trabjerg.

                             Hvem der i øvrigt har drevet møllen for klostret, er endnu ikke klarlagt.

1536 – 1717 Krongods, først var Gudum Kloster fra

            1537 – 1585 Pantelen, læs mere her

            1585 – 1670 var Gudum Kloster henlagt som landsdommerløn.

1670 – 1717  Rytterdistrikt men forskellige besiddere. læs mere her

               1717 opløses ryttergods ordningen og Aa-Mølle bliver solgt på auktion 1718.

 1718 – 1961 Privateje  læs mere her

1961 - 1978 Offentlig eje.

            1961 -  1975 Nationalmuseet.

            1975 – 1978 Lemvig Museum.

1978 – 2013 Foreningseje.

             1978 - 2016 Danske Møllers Venner

 2013 -  ????   Aa- Mølle Laug.

                                                                                                                                          Tilbage