Ejer- lens- og forpagterforhold i Aamølle siden før 1483

 

1483 – 1492 Hans Olufsen, Trabjerg. Før den tid og derefter frem til Reformationen

1492 – 1536 Gudum Kloster

1536 – 1719 Kronegods

1537 – 1550 Jens Thomsen,

1550 – 1570 Malte Jensen søn af Jens Thomsen.

1570 – 1572 Iver Munk indløser pantet, med underhold af klosterjomfruerne.

1572 – 1582 Otto Emiksen. Pant 8000 Dlr. , her glemte man forpligtigelserne over for nonnerne.

1582 – 1585 Aksel Brahe. Pant 400 og siden 300 Dlr.

1885 – 1670  Var Gudum Kloster henlagt som løn for en af landsdommerne.

1585 – 1592 Malte Jensen

1592 – 1598 Mourits Stygge

1598 – 1617 Iver Juel

1617 – 1623 Gunde Lange

1623 – 1651 Erik Juel

1651 – 1663 Laurits Belov

1664 – 1670 Jens Rodsteen

1670 – 1719 1. maj 1670 blev Klostret underlagt Rytterdistriktet

1670’erne Ritmester Jørgen Lykke

1680’erne Major Gabriel Grubbe

Start 1700 tallet Kaptajn Andreas Rask