Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling den 30. marts 2015.

 

Generalforsamlingen fandt sted i Gudum Sognehus kl. 19.30.

18. personer deltog .

Efter velkomst fra formanden, gik generalforsamlingen i gang.

 

1. Valg af dirigent.                     

    Svend Erik Pedersen

 

2. Valg af stemmetællere.

    udgik, kunne foretages ved behov.

 

3. Formandens beretning

    En særdeles fyldig og god beretning - Vedlagt i protokol. -  Godkendt Link

 

4. Regnskab.

Blev fremlagt ved kasserer Svend Erik Pedersen og regnskabsfører Gunnar Anderson – Regnskabet blev godkendt.

                     

5. Indkomne forslag.

    Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og  suppleant. 

   På valg var Bodil Jepsen og Svend Erik Pedersen, begge blev genvalgt

7. Valg af revisor

    Gunnar Anderson ønsker ikke genvalg, derfor blev valgt Birthe Pedersen.

8. Fastsættelse af kontingent.

   Der blev foreslået 100 kr. pr. person, gældende fra 2016. – Godkendt

9. Eventuelt.  Møllens fremtid blev diskuteret. Hvilke muligheder har vi?

 

Efter generalforsamlingen havde vi besøg af Anna Margrethe Bjerrre, som levende og engageret fortalte om Bovbjerg fyr og om, hvordan man ved hjælp af frivillige kunne får en masse aktiviteter i gang og samtidig få det til at fungere, både økonomisk og ikke mindst tiltrækkende for turister. 

        

Ref. Ruth A.

Svend Erik Pedersen, dirigent