Presseomtale arkiv

2021

Pressemeddelelse: Ud på Tur - Lørdag den 22. maj 2021, kl. 14.00 -ca. 16.30 Guidet vandretur omkring den fredede Aa-Mølle, egekrattet og ”Jeppes Led” v/ Remmerstrand/Toftum Bjerge.

Turen starter kl. 14.00 ved den fredede vandmølle – Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, Lemvig – der er unik i Europa pga. den gl. romerske trækform. Møllen ligger tæt ved Limfjorden og blev drevet af vand fra Klostermølle Å og Resen Kær Å. Aa-Mølle nævnes første gang i 1490. Den blev bygget som kornmølle og var i brug til 1952, hvor møllehjulet brød sammen. Ove Damgaard fra Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig er guide og de vil undervejs bl.a. fortælle om landskabet omkring Remmerstrand, historien om den gamle Aa-Mølle og omgivelserne omkring.                                                                                                                 

Møllen var oprindelig placeret nord for den nuværende landevej. Den gamle mølle blev dog ødelagt ved en stormflod i januar 1839. Møllen tilhører Aa-mølles Laug, hvorimod stuehuset er privatejet.                                                                                                                               

Bølger og strøm har skabt den tange af grus og sand, som nu udgør Remmerstrand. Navnet ”remmer” betyder en opskyllet bræmme. Naturen omkring Remmerstrand er præget af Limfjorden og Vestenvinden. På de gamle hyldebuske nær stranden vokser den sjældne svamp ”Judasøre”. Langs den høje skrænt på vej mod Jeppes Led og Toftum Bjerge går de grønne spor af en gammel landevej mellem Tangsgård og Aa-mølle.         

Frihedsstøtten fra 1904 er et spændende lokalt kulturminde, som få kender.                                   

Det fredede egekrat v. Tangsgård er muligvis en rest af de løvskove, der engang i oldtiden og tidlig middelalder fandtes i Vestjylland. Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvigegnen. Og i egekrattet på de fugtige nordvendte skrænter vokser bl.a. den i Vestjylland sjældne tredelte egebregne. Men i maj er skovbunden dækket af liljekonvaller.

Efter turen tilbyder Aa-mølles Laug kaffe/the og kage samt adgang til møllen for 50 kr. Det koster 30 kr. alene at besøge den gl. vandmølle. Turen er på ca. 3 km.  Vi forventer at turen afsluttes ca. kl. 16.30.

De nugældende ”coronaregler” tillader nu forsamlinger ude på 100 prs. på turdagen, så mød blot op.  Det koster 50 kr. at deltage på turen. Børn under 14 år og medlemmer af DN deltager gratis. Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig og Struer og i samarbejde med Aa-mølles Laug, Toftum Bjerge Grundejerforening og Geopark Vestjylland.

2020

13. juni 2020

Indkaldelse til den (på grund af Coronasmitte) udsatte
Ordinære Generalforsamling i Aa-Mølle's Laug,
lørdag den 27. juni 2020 kl. 13:00
i Teltet på parkeringspladsen ved Aa-Mølle.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 7 dage
før Generalforsamlingen.
Der er allerede nu forslag til vedtægtsændring, som kan vedtages på generalforsamlingen.
Alle er hjertelig velkomne.

Bestyrelsen

Der er stadig mulighed for at tegne medlemskab ved at betale 100. kr. på
konto 7730-1071500
eller hos et bestyrelsesmedlem.
På forhånd tak.

2019