Presseomtale arkiv

2021

Møllehjulet gik løs - nu kiles det fast

Med 20 år på bagen er hjulet på en gammel vandmølle ved at være udlevet -det mærker man nu på Aamølle på Remmerstrand.

Benny Gade gade@folkebladetlemvig.dk

Møllehjulet er fastgjort til akslen med 32 kiler. Aage Grønne (til venstre) og Hans Bjerrum forsøger at kile hjulet fast på ny. Foto: Benny Gade

Der må arbejdes både ude på hjulet, men også inde i den for at få kilerne på plads. Foto: Benny Gade 

Hans Bjerrum og Vagn Nørby forsøger at få det gamle vandhjul til at sidde lige igen. Foto: Benny Gade

REMMERSTRAND: Den gamle vandmølle på Remmerstrand har kendt bedre dage. Faktisk
er vandmøllens store hjul gået løs, og derfor måtte møllesvendene tirsdag forsøge at få
det sat fast igen.
- Den skal nok komme til at køre igen i løbet af dagen. Det handler blot om, hvor
lang dagen er, siger Hans Bjerrum, der er den sidst tilkomne møllesvend.
Aage Grønne er manden, der har længst erfaring som møllesvend. Han har derfor
ofte kørt med den gamle vandmølle, der efterhånden er tæret af tidens tand. En del
af hjulets træværk er ved at forvitre, og samtidigt har skiftende varmt vejr og fugtigt
vejr fået træet til skiftevis at udvide sig og trække sig sammen. Resultatet er, at hjulet
nu er løs. - Det er første gang, vi er nødt til at sætte hjulet fast igen, siger Aage Grønne.

 32 kiler 

Hjulet er hverken sømmet eller naglet fast til sin aksel. Den fastholdes af 32 kiler,
hvor af nogle efterhånden også er mørnet væk. Derfor står dagens tre møllesvende,

Vagn Nørby, Aage Grønne og Hans Bjerrum, klar med en masse nye kiler, der skal

klemmes på plads. Men først skal det gamle vandhjul løftes op i nogenlunde
den højde, den skal sidde i. Det sker med vægtstænger, donkrafte, remme samt
en god del knofedt, der alt sammen skal styre det store hjul på plads, inden de nye kiler
kan bankes ind. Målet er, at hjulet igen skal snurre i løbet af dagen.
- Hjulet blev sat op i 1999, men levetiden for en vandmølles hjul anslåes normalt
til 16-20 år i normal drift, siger Aage Grønne.

Klar til udskiftning 

Derfor er det gamle møllehjul ved at være udtjent og klar til en udskiftning. Der er da også
sat en indsamling i gang med det mål, at få renoveret de to, udvendige hjul samt træværk.
Åmøllen har to møllehjul, der er i stand til at drive det gamle værk inde i møllehuset.
Hen over sommeren har møllen kørt hver weekend, når der har været gæster på
stedet. Og målet er, at det skal den fortsætte med, indtil en renovering kan finde sted.
Da de tre mænd gik hjem tirsdag aften, kunne de da også konstatere, at nu kan
møllehjulet køre rundt igen.

Foto: Benny Gade - Vagn Nørby (til højre) og Hans Bjerrum sætter kiler i møllehjulet. Renovering vil koste 900.000 kroner

Benny Gade gade@folkebladetlemvig.dk

REMMERSTRAND: - Hvis det ikke lykkes at samle de sidste penge, er jeg bange for, at det er sidste år, møllehjulet kører. Sådan siger Jørgen Nørby, der er bestyrelsesmedlemmer
i møllelauget og samtidigt sat i spidsen for den indsamling, der er sat i gang for
at renovere Aamøllen. 

Aamøllen på Remmerstrand har to møllehjul samt en slidske, der leder vandet
frem til møllehjulet. Det er alt sammen ved at være tæret op, og derfor er der behov for
at få det hele skiftet. 
- Vi har fået et tilbud på arbejdet, så derfor ved vi, hvad 
det vil koste, siger Jørgen Nørby, der er i gang med at skaffe de 900.000 kroner, der skal bruges. De første 600.000 kroner er fundet, idet fiskeri LAG (FLAG, red.) støtter projektet med 300.000 kroner, kommunen har øremærket 200.000 kroner, og der ud over har Færch-fonden givet tilsagn om 100.000 kroner.

- Vi mangler derfor 300.000 kroner, så hvis nogle har dem, så vil vi gerne høre fra dem, siger Jørgen Nørby. Han fæstner dog mere lid til de ansøgninger, han allerede har skrevet og sendt til flere fonde i håb om støtte, men det begynder også at haste.
- Tilsagnet fra FLAG har en udløbsdato i 2022, hvor arbejdet skal være gennemført,
siger Jørgen Nørby.

Aamøllen er afhængig af hjælp, når der skal gennemføres større opgaver. Medlemmerne betaler et beskedent, årligt kontingent, og der ud over er der et beskedent antal gæster på møllen hen over sommeren. Det bidrager alt sammen til en årlig indtægt, men den rækker ikke langt.

- Det er et beløb der går til det mest nødtøftige som lys, vand, varme, kalkning med
mere. Derfor er vi afhængige af hjælp, når vi har store opgaver som denne, siger Jørgen
Nørby.

Foto: Benny Gade - Vagn Nørby (til højre) og Hans Bjerrum sætter kiler i møllehjulet. 
 

Pressemeddelelse: Ud på Tur - Lørdag den 22. maj 2021, kl. 14.00 -ca. 16.30 Guidet vandretur omkring den fredede Aa-Mølle, egekrattet og ”Jeppes Led” v/ Remmerstrand/Toftum Bjerge.

Turen starter kl. 14.00 ved den fredede vandmølle – Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, Lemvig – der er unik i Europa pga. den gl. romerske trækform. Møllen ligger tæt ved Limfjorden og blev drevet af vand fra Klostermølle Å og Resen Kær Å. Aa-Mølle nævnes første gang i 1490. Den blev bygget som kornmølle og var i brug til 1952, hvor møllehjulet brød sammen. Ove Damgaard fra Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig er guide og de vil undervejs bl.a. fortælle om landskabet omkring Remmerstrand, historien om den gamle Aa-Mølle og omgivelserne omkring.                                                                                                                 

Møllen var oprindelig placeret nord for den nuværende landevej. Den gamle mølle blev dog ødelagt ved en stormflod i januar 1839. Møllen tilhører Aa-mølles Laug, hvorimod stuehuset er privatejet.                                                                                                                               

Bølger og strøm har skabt den tange af grus og sand, som nu udgør Remmerstrand. Navnet ”remmer” betyder en opskyllet bræmme. Naturen omkring Remmerstrand er præget af Limfjorden og Vestenvinden. På de gamle hyldebuske nær stranden vokser den sjældne svamp ”Judasøre”. Langs den høje skrænt på vej mod Jeppes Led og Toftum Bjerge går de grønne spor af en gammel landevej mellem Tangsgård og Aa-mølle.         

Frihedsstøtten fra 1904 er et spændende lokalt kulturminde, som få kender.                                   

Det fredede egekrat v. Tangsgård er muligvis en rest af de løvskove, der engang i oldtiden og tidlig middelalder fandtes i Vestjylland. Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvigegnen. Og i egekrattet på de fugtige nordvendte skrænter vokser bl.a. den i Vestjylland sjældne tredelte egebregne. Men i maj er skovbunden dækket af liljekonvaller.

Efter turen tilbyder Aa-mølles Laug kaffe/the og kage samt adgang til møllen for 50 kr. Det koster 30 kr. alene at besøge den gl. vandmølle. Turen er på ca. 3 km.  Vi forventer at turen afsluttes ca. kl. 16.30.

De nugældende ”coronaregler” tillader nu forsamlinger ude på 100 prs. på turdagen, så mød blot op.  Det koster 50 kr. at deltage på turen. Børn under 14 år og medlemmer af DN deltager gratis. Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig og Struer og i samarbejde med Aa-mølles Laug, Toftum Bjerge Grundejerforening og Geopark Vestjylland.

2020

13. juni 2020

Indkaldelse til den (på grund af Coronasmitte) udsatte
Ordinære Generalforsamling i Aa-Mølle's Laug,
lørdag den 27. juni 2020 kl. 13:00
i Teltet på parkeringspladsen ved Aa-Mølle.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 7 dage
før Generalforsamlingen.
Der er allerede nu forslag til vedtægtsændring, som kan vedtages på generalforsamlingen.
Alle er hjertelig velkomne.

Bestyrelsen

Der er stadig mulighed for at tegne medlemskab ved at betale 100. kr. på
konto 7730-1071500
eller hos et bestyrelsesmedlem.
På forhånd tak.

2019

Velkommen til Aa-Mølle