Medlemskab

Velkommen som medlem af Aa-Mølle Laug

Aa-Mølle er i dag en selvejende forening - og der er brug for dig!

Foreningens formål er, som ejer af den fredede Aa-Mølle, at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden som et historisk minde og en kulturel attraktion, samt at give offentligheden adgang til den historiske vandmølle.

Aa-Mølle er bygget senest i 1483  og er fredet. Vedligeholdelse af en sådan gammel bygning er bekostelig og kontingenter alene rækker ikke langt, men bidrager til den daglige drift. Derfor er foreningen afhængig af fondsmidler, og her har dit medlemskab en stor betydning.  Når en fond skal vurdere en forenings interesse for almenvældet, skeles der ofte til medlemsantallet.

Så her gælder det stadig, at mange bække små gør en stor Aa - (Mølle).

Aa-Mølle Laugs økonomi tilvejebringes ved:

Kontingenter - Honorarer for fremvisninger m.m. - Indtægter ved aktiviteter - Donationer  - Ansøgninger til fonde med videre.

 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Læs vedtægterne her

 

Opret medlemsskab af Aa-Mølle Laug

Kontingent for medlemsskab af Aa-Mølle Laug er aktuelt kr. 100,-  per person og kr. 300,- per virksomhedInfo om Aa-Mølle Laug her.

Aa-Mølle Laug modtager gerne frivillige støttebidrag, men vil du deltage og modtage invitationer på lige fod med andre medlemmer, tegner du medlemsskab. Medlemsskabet kan til enhver tid annulleres via "Kontakt" eller ved mail til aa-moelle@gmail.com

Kontingent/Støtte kan indbetales på

Mobilpay nr. 230087 eller indsættes på Aa-Mølles Laugs konto 7730-1071500 konto i VestjyskBank.

Husk at anføre enten "Støt" og/eller "Medlem" og "Fornavn" bedst muligt, svarende til oplysningerne på oprettelsesblanketten.

På oprettelsesformularen

er der med * anført hvilke felter i formularen der som minimum skal udfyldes. 

Link til hvordan dine GDPR/data oplysninger på oprettelsesformularen håndteres og beskyttes.

Medlemslister/støttebeløb offentliggøres ikke. Tag kontakt, hvis andet ønskes, evt. på mail: aamoelle@gmail.com .

Ja
Jeg accepterer betingelserne