Medlemskab

Velkommen som medlem af Aa-Mølle Laug

Aa-Mølle er i dag en selvejende forening - og den er brug for dig!

 

Foreningens formål er som ejer af den fredede Aa-Mølle, at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden som et historisk minde og en kulturel attraktion, samt at give offentligheden adgang til den historiske vandmølle.

Aa-Mølle er bygget i den sene middelalder og er fredet. Vedligeholdelse af en sådan gammel bygning er bekostelig og kontingenter alene rækker ikke langt, men bidrager til den daglige drift. Derfor er foreningen afhængig af fondsmidler, og her har dit medlemskab en stor betydning.  Når en fond skal vurdere en forenings interesse for almenvældet, skeles der ofte til medlemsantallet.

Så her gælder det at stadig, mange bække små gør en stor Aa - (Mølle).

Aa-Mølle Laugs økonomi tilvejebringes ved:

Kontingenter - Honorarer for fremvisninger m.m. - Indtægter ved aktiviteter. - Donationer. - Ansøgninger til fonde med videre.

 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Læs vedtægterne her

 

Medlemsskab

Kontingent for medlemsskab af Aa-Mølle Laug for 2021 er kr. 100,-  per person og kr. 300,- per virksomhed.

Aa-Mølle Laug modtager gerne frivillige støttebidrag, men vil du deltage og modtage invitationer på lige fod med andre medlemmer, tegner du medlemsskab. Medlemsskabet kan til enhver tid annulleres via "Kontakt". 

Info om Aa-Mølle Laug her

Kontingent/Støtte kan betales på Mobilpay nr. 230087 eller indsættes på Aa-Mølles Laugs konto 7730-1071500 konto i VestjyskBank.

Husk at anføre enten "Støt" og/eller ved medlemsskab navn og e-mailadresse/postadresse.