Vandreture i området omkring Aa-Mølle

Vandretur; Aa-Mølle; Jeppes Led, Lemvig kommune

3 km vandre og trampesti markeret med m/gule piktogrammer og informationstavler undervejs om stedet og områdets historie. 

På gåturen til Jeppes Led passerer du stedet for den første Å-mølle. Den oprindelige møllebygning og gård lå tættere på vandet, men blev ved en stormflod i 1839 skyllet i fjorden. Du finder mere information inde i møllen, som er i drift på udvalgte tidspunkter. Se åbningstider. 

I dag er både leddet, Jeppe og maling af korn væk. Alligevel kender næsten alle lokale stedet – og oftest forbindes Jeppes Led med gode sommerminder, smuk udsigt, badeture i Limfjorden og vandreture i området.

 

Danmarks Naturfredningsforening

Danmark Naturfredningsforenings side om fredninger, giver en udførlig beskrivelse om fredningen omkring Aa-Mølle, med en udførlig beskrivelse af områdets kvaliteter.

Introduktion

Landskabet, Plantelivet

Kulturhistorie

Ture og seværdigheder, Vejbeskrivelse

Fredningen og dens pleje

under Ture og serværdigheder kan der downloades et turslag, en PDF, til en lidt længere vandrerute, med udgangspunkt i Aa-Mølle

"Landskabet omkring Nissum Bredning veksler mellem flade strandenge og høje bakkedrag med stejle klinter, der falder brat ned mod Limfjorden. Fra de høje Toftum Bjerge skråner terrænet mod vest til det flade landskab omkring Remmerstrand. Bakkernes udløbere vest for Tangsgård stod tidligere som klinter ud mod fjorden.

Nu ligger fjorden et stykke fra klinterne, der gennem tiderne er vokset til med løvskov i en smuk og spændende blanding af ege- og tjørnekrat.

Mens den nuværende landevej mellem Humlum og Lemvig skærer sig retlinet gennem landskabet, går den gamle vej fra Åmølle op ad den skovbevoksede klint forbi Tangsgård."

Netop Tangsgård kan vise sig at rumme nøglen til Aa-Mølles oprindelse.