Medlemsnyt

Aa-Mølle Laug.

Nyhedsbrev 2023.

Tak for jeres støtte til Aa-Mølle Laug, enten som medlem og/eller på anden måde at have vist interesse for arbejdet med at bevare Aa-Mølle i det forløbne år. Vi håber I har lyst til at støtte dette arbejde, ved at tegne medlemskab i det kommende år. Det er utrolig vigtigt at vi har stor opbakning, når vi skal søge midler til bl.a. renovering og meget andet ved møllen.

Kontingent for 2023 er 100,00 kr. pr. person og 300. kr. for virksomhed. På forhånd Tak.

Kontingent kan indbetales ved at overføre beløbet til konto 7730-1071500(husk at anføre Navn) eller kontant til et bestyrelsesmedlem.

Året 2022 blev et noget stille år ved Aa-Mølle. De gamle vandhjul og vandkarm blev pillet ned i foråret og i stedet for at de nye var på plads til mølledagen, blev det grundet bl.a. sygdom først til efteråret de kom på plads. Så derfor kunne møllen ikke køre hele sommeren.

Men første søndag i Advent kunne vi fejre genindvielse af Aa-Mølle, og at nu var vandmøllen igen klar til at køre.

Vi har jo lånt et rum i  Hans Hedegaards Pakhus, til et kombineret formidlings / madpakkehus. Der er blevet isoleret, sat nye vinduer i og det skal her i foråret males. Midlerne til dette har vi søgt om og fået fra Lemvig kommune og Jysk Energi. Her i foråret sætter Geopark Vestjylland en formidlings skærm op.

Ligeledes er der opsat en flot Fontæne, hvor vandet fra den Artesiske boring kommer op igennem og løber ud i møllesøen.

Alt dette vil vi indvi til vor ordinære generalforsamling, som bliver afholdt på Aa-Mølle Torsdag d. 18. maj 2023. Indkaldelse kommer senere.

Gå ind på hjemmesiden www.aa-moelle og følg Aa-Mølle.

Vi håber I har lyst til at være med, både til at se alt det nye, men også deltage i generalforsamlingen og dermed være med til at sikre Aa-Mølles fremtid, som en af vore flotte og spændende kultur-perler i området.

Vi håber på en god sommer på Aa-Mølle.

På vegne af bestyrelsen i Aa-Mølle Laug.

Bodil Jepsen

Aa-Mølle Laug.                                                                                             Nyhedsbrev 2022.

Tak for jeres støtte til Aa-Mølle Laug, både som medlem og/eller ved på anden måde at have vist interesse for arbejdet i og omkring Aa-Mølle. Vi håber at I har lyst til at støtte vores arbejde, ved at tegne medlemskab i det kommende år. Det varmer når I hjælper!!   

Kontingentet for 2022 er 100,00kr pr person og 300,00 for virksomhed. På forhånd Tak

 

Kontingentet kan betales ved at overføre pengene til konto 7730-1071500(husk at anføre navn) eller kontant til et bestyrelsesmedlem.

2022 bliver et spændende, men travlt  år på Aa-Mølle. Det er klart for alle, at vandhjulene og vandkarm efterhånden er i så dårlig stand, at de skal fornyes. Uden vandhjul duer en Vandmølle ikke! Så efter at Jørgen Nørby ihærdigt har skrevet og sendt en del ansøgninger om penge til renoveringen, er vi nu kommet i mål og fået tilsagn om de knap 900,000 kr. som 2 nye vandhjul og en ny vandkarm  koster.

Vi sender en stor tak til Lemvig kommune, LAG Lemvig/Ringkøbing-Skjern, Færch -fonden, A.P. Møller- fonden, samt Nordea -fonden for deres positive svar på vore ansøgninger.

 Det er Møllebygger Villy Ravn Fredericia som skal stå for renoveringen.

Renoveringen foregår her i foråret og vi håber/ forventer, at når vi starter sommer sæsonen med at fejrer Dansk mølledag  19. juni,  så drejer de nye vandhjul. Det bliver festligt!!

Da vil der igen også være arbejdende stande, guidede vandreture og lidt godt til ganen. Så vi håber vejr guderne er med os

Møllesøen får jo vand fra en Artesisk boring. Der arbejdes på en mere spændende synliggørelse af det sted hvor vandet kommer op, og et skilt med forklaring på hvad en Artesisk boring er.

Ligeledes arbejdes der på at få en informationsskærm i møllen, hvor der bl.a. kan ses film på, om hvordan arbejdet i  Aa-Mølle foregik, da den fungerede.

Den ordinære Generalforsamling finder sted i Aa-Mølle lørdag den 7. maj 2022.kl. 10.Dagsorden ifølge vedtægterne. Yderligere orientering på hjemmeside: www. aa-moelle.dk

Vi håber I har fået lyst til både at følge de nye tiltag, og ligeledes deltage i Generalforsamlingen, og dermed være med til at sikre Aa-Mølles fremtid, som en af vore spændende kultur-perler i området..

Vi håber på en dejlig sommer på Aa-Mølle.

På vegne af bestyrelsen i Aa-Mølle Laug

Bodil Jepsen.