Beretning fra generalforsamlingen 2013

 

Årets gang på Aa-mølle i 2012.  Det har jo nu i flere år været på tale at D.M.V. ville af med Aa-mølle. Hvordan og til hvem er jo naturligvis noget vi alle er interesserede i. Men i D.M.V.s bestyrelse arbejder man åbenbart ikke så hurtigt.

Ved sidste års generalforsamling gav vi jo udtryk for, at bestyrelsen havde diskuteret en evt. løsning, som gik ud på at gøre Aa-mølle til en selvejende institution.

Vi har jo tidligere haft kontakt til Lemvig kommune om deres holdning omkring møllens fremtid.

Men det var efterhånden flere år siden, så vi kontaktede dem igen i april sidste år. Vi ville gerne vide om de evt, ville overtage møllen nu, eller om vi kunne forvente hjælp fra dem hvis vi lokalt fandt frem til en løsning.

Vi var derfor til møde med dem i april .Et meget positivt møde. Vi blev ikke lovet økonomisk støtte udover at de fortsat betaler brandforsikringen. Men de ville hjælpe med konsulentbistand til forskellige opgaver, såsom søge fonde om penge og til rådgivning omkring en evt, stiftelse af den selvejende institution.

Vi har orienteret D.M.V. om kommunens indstilling og om vort forslag angående Aa-Mølles fremtid. Vi er blevet lovet at vi skulle høre fra dem senest her midt i marts om hvad resultat de er kommet til .Da der ikke var kommet noget rykkede jeg Boum i dag og fik det svar at de arbejdede på et forslag der gik ud på at tilbyde os den, men de var ikke helt færdig endnu med det. Men det vil komme efter påske.

Allerede sidste år var der problemer med den sidst nye aksel .Det er der stadig og er ikke blevet mindre. Lige hvordan vi får problemerne løst ser lidt svært ud. Sidste melding fra D.M.V. er at vi ikke må lave noget der koster penge.

Der var jo mange gæster ved møllen sidste år, dejligt at der er interesse for den.

Mølledagen gik fint omend der var meget koldt men der var fint besøg. Vi havde som sædvanligt nogle fine stande med udstillere som viste hvad de gik og lavede i deres fritid.

Udflugten for vore møllersvende gik sidste år til gammel Estrup. Derfra og til Sevel kro hvor vi fik aftensmad kørte vi ad en meget spændende rute som Ruth og Gunnar havde lavet til os. Vi lærte mange nye veje at kende.

Vi er jo i bestyrelsen meget taknemmelig for det frivillige arbejde der bliver gjort på møllen ikke mindst det vore møllesvende gør. Tak til for det.

Også stor tak til Inger og Hans. I er med til at give liv omkring møllen. Det er vi mange der nyder. Også tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.