Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo juni og indkaldes senest 14 dage før ved bekendtgørelse i pressen, - eller ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne!

 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Se vedtægter her        Se beretninger her     Se referater her