Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Aa-Mølle Laug d. 18. maj 2023.

 

Der deltog i alt 18 medlemmer inkl. bestyrelsen i mødet.

Forkvinde Bodil Jepsen bød velkommen.

 1. VALG AF DIRIGENT:

Henning Venø blev enstemmigt valgt.

Henning Venø konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig efter vedtægterne.

 1. Valg af stemmetællere:

Blev udsat til der evt. blev brug for dem (det blev der ikke).

 1. Bestyrelsens beretning ved forkvinde Bodil Jepsen:

Bodil læste beretningen op - den er vedhæftet referatet som Bilag 1

 1. Regnskab og fastsættelse af kontingent for kommende år ved kassereren:

Aage gennemgik regnskabet og forklarede de forskellige poster.

Det er svært at se de forskellige posteringer fra Mobile Pay, da der ikke kommer en postering for hver indbetaling/afregning.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. pr. person og 300 kr. for virksomheder.

 1. Indkomne forslag:

Der var ikke kommet nogle forslag.

 1. Valg til bestyrelsen:

På valg var:

 • Vagn Nørby
 • Marianne Freiberg
 • Aage Grønne
 • Bodil Jepsen

Alle ønskede genvalg og alle blev enstemmigt genvalgt.

 • På valg:
 • Ruth Anderson
 • Henning Venø

Begge ønskede genvalg, og begge blev enstemmigt valgt.

 1. Valg af revisorer:

På valg:

 • Birte Pedersen
 • Arne Ove Sørensen

Birte og Arne ønskede genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

 1.  EVT:
 • Forslag om større reklameskilte med, at møllen kører, der stilles på vejen på begge sider af indkørslen til møllen.
 • Forslag om afholdelse af middelaldermarked.

Henning Venø takkede for god ro og orden.