Tidligere arrangementer

Aa - Mølle holder,sammen med Danske møllers Venner,

mølledag den 18. juni fra 10:00 - 16:00.

Der vil være forskellige boder og opleverlser på dagen. Bland andet kommer Vesterhavskoret og synger for os.

Dagens endelige  program bliver bragt her på siden senere.

Ud på Tur

Guided vandretur omkring den fredede Aa-mølle, egekrattet og ”Jeppes Led” v. Remmerstrand/Toftum Bjerge lørdag d. 27. maj 2023 kl. 14 – ca. 16.30.

Turen starter kl. 14.00 ved den fredede vandmølle – Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, Lemvig – der er unik i Europa pga. den gl. romerske trækform. Møllen ligger tæt ved Limfjorden og blev drevet af vand fra Klostermølle Å og Resen Kær Å.  Aa-Mølle nævnes første gang i 1490. Den blev bygget som kornmølle og var i brug til 1952, hvor møllehjulet brød sammen. Møllen var oprindelig placeret nord for den nuværende landevej. Den gamle mølle blev dog ødelagt ved en stormflod i januar 1839. Møllen tilhører Aa-Mølles Laug. Hvorimod stuehuset er privatejet.  Møllen har i 2022 for et meget stort beløb fået et nyt møllehjul m.m. Så kom og se og beundre det flotte håndværk.

Ove Damgaard fra Danmarks Naturfredningsforening er guide og han vil undervejs bl.a. fortælle om landskabet omkring Remmerstrand, historien om den gamle Aa-Mølle og omgivelserne omkring.  Bølger og strøm har skabt den tange af grus og sand, som nu udgør Remmerstrand. Navnet ”remmer” betyder en opskyllet bræmme. Naturen omkring Remmerstrand er præget af Limfjorden og Vestenvinden. På de gamle hyldebuske nær stranden vokser den sjældne svamp ”Judasøre”. Langs den høje skrænt på vej mod Jeppes Led og Toftum Bjerge går de grønne spor af en gammel landevej mellem Tangsgård og Aa-mølle.         

Frihedsstøtten fra 1904 er et spændende lokalt kulturminde, som få kender.                                    Det fredede egekrat v. Tangsgård er et gammelt egekrat. Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvigegnen. Og i egekrattet på de fugtige nordvendte skrænter vokser bl.a. den i Vestjylland sjældne tredelte egebregne. Men i maj er skovbunden dækket af liljekonvaller.

Efter turen tilbyder Aa-Mølles Laug kaffe/the og kage samt adgang til møllen for 60 kr. Kun kaffe/the og hjemmebagt kage koster 40 kr. Det koster 30 kr. alene at besøge den gl. vandmølle. Turen er på ca. 3 km.  Vi forventer at turen afsluttes ca. kl. 16.30.

Det koster 50 kr. at deltage på turen. Børn under 14 år og medlemmer af DN deltager gratis. Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig og Struer i samarbejde med Aa-Mølles Laug og Toftum Bjerge Grundejerforening.

 Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening & GeoPark Vestjylland

Renovering - 2022

***Kryds i kalenderen 1. søndag i advent, den 27. nov. , kl. 13 ***

***2022***

***Genåbning af Aa-Mølle og Julehygge***

 

Genåbning af Aa-Mølle

Som det er fremgået flere steder har renoveringen af Aa-Mølle trukket ud, dels på grund af sygdom hos hovedaktørerne, dels på grund af udfordringer undervejs i renoveringen.

Det er jo en ældre dame, som er blevet stadset op med nye møllehjul, malekarm (vandtilførsel) og gangbro nærmest møllesøen. Men nu skulle det være ganske vist.

Hvis vejret holder frostfrit i forbindelse med dagen, vil Aa-Mølle igen få tilført vand, møllehjulene vil snurre på de massive aksler og der vil atter blive skabt liv i den i år mindst 530 år gamle mølle, for en kort stund, inden den normale sæsonåbning i 2023.

Så det bliver i sandhed en festdag.

Julehygge

Samme dag vil der blive arrangeret julehygge.

Dels inde i selve møllen men også i laden ved siden af, som på det tidspunkt også forventes at være renoveret med nye vinduer og døre, fritliggende bjælker i loftet og ny isolering, så der kan skabes julehygge i nyrenoverede faciliter og så der atter vil blive jul og halløj i den gamle mølle.

Så uanset vejr og vind, vil der være grobund for en rigtig hyggelig dag.

Du kan også hjælpe til!

Bliv medlem af Aa - Mølle Laug det koster 100,-kr./år Bliv medlem

 

Program:

1.søndag i Advent d.27. nov. kl.13.

  Velkomst ved formand Bodil Jepsen

Møllebygger Villy Ravn Nielsen fortæller om arbejdet med de nye vandhjul.

Formand for Teknik og Miljø Steffen Damsgaard åbner for vandet,

 så hjulene drejer.

Møllersvende starter møllen op.

Derefter serverer bestyrelsen gløgg og æbleskiver.

Alle er hjertelig Velkommen

 

 

Dansk Mølledag - Søndag den 19. juni 2022

Grundet forskellige omstændigheder, kan vi ikke, som ellers forventet, love at møllen genstarter til Dansk Mølledag den 19. juni. Til gengæld kan man beskuer det store renoveringsprojekt.

Men mølledagen bliver festlighold som vi plejer - så kom og kig.

Følg udvikling og annoncering her på siden.

Aa - Mølle byder velkommen til sæsonen 2022 fra Kl. 10 - 16, men  desværre med en mølle, der  ikke når at blive køreklar til Mølledagen. Til gengæld kan man beskuer det store renoveringsprojekt og få en snak med møllersvendene herom.

Indvielse af de nye skovlhjul forventes at ske i forbindelse med Friluftgudstjenesten den 21. august.

Ud over de små hyggelige boder byder vi på forskellige aktiviteter og en konkurrence om Aa – Mølle.

Dagsprogram med cirka tider.

Kl. 11 + 14 Vandreture med Jørgen Nørby, der bland andet kommer forbi møllens oprindelige placering.

Kl. 13 Fjordtur med Henning Venø

Kl. 15 Rebslagning men Jens og Hans Hedegård.

Kl. 15.30 Udtrækning af vinder af konkurrencen.

Vi har, som sidste år, fået lov at låne Geopark Vestjyllands Trailer. Desværre har Geopark Vestjylland ikke selv mulighed for at bemande den i år. Men Aa – Mølles frivillige medarbejdere vil besvare spørgsmål efter bedste evne.

Endelig vil der - som altid – være mulighed for at nyde en kop kaffe med brød eller en pølse.

Til gengæld kan man beskuer det store renoveringsprojekt, og få en snak med møllersvendene herom.

På gensyn i Aa - Mølle

Aktul status på renoveringen

Den største del af arbejdet er nu gennemført, med montering af de nye skovlhjul og som en af overraskelserne, også nye aksler, idet de gamle aksler var af fyrretræ, mens det korrekte, som nu er monteret, er aksler af egetræ. 

Der er lidt monteringsarbejde tilbage inde i møllen, men ellers består den sidste del af projektet i, produktion og montering af en malekarm (vandtilførsel til skovlhjulene) og en gangbro, så man kan passere hen over malerkarmen, fra parkeringsplads til møllens indgang.

Møllebygger Villy Ravn er fortrøstningsfuld, i forhold til færdiggørelsen, så der er overvejende sandsynlighed for, at møllen kan genåbnes med vand den 27. november 2022, hvis frosten kan holdes fra døren. Iøvrigt med julehygge samme dato, så ingen går forgæves, hvis det alligevel bliver frost.

Så kan møllen meldes køreklar til normal sæsonstart 2023, alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september.

Tidsplanen for genstart af Aa - Mølle på mølledagen er desværre overskredet, på grund af ikke kontrolerbare omstændigheder.

Aa - Mølle Laug beklager selvfølgelig forsinkelsen; men vi glæder os så meget over, at det er lykkedes os at skaffe midler til at renovere for.

Aa - Mølle er jo som bekendt et stykke fredet kulturhistorie, der efter Nationalmuseet opgav den i 1975 har været overladt til mølle-ildsjæles evner til at skaffe de fornødne midler til vedligeholdelse.

Du kan også hjælpe til! Bliv medlem af Aa - Mølle Laug det koster 100,-kr./år Bliv medlem

Vi renoverer ikke meget for medlemskontingent, men det hjælper til den daglige drift og ikke mindst, så vidner det om folkelig interesse, hvilket de fonde vi søger midler hos bemærker.

Selvom møllen er ude af drift er den så absolut et besøg værd. Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan besøges. Lys indenfor tændes automatisk ved entrè. Afspærringer bedes respekteret af hensyn til sikkerheden for besøgene.

Januar 2022 - Mønningen blæste af

Januar måned har før været hård ved Aa - Mølle, i år ingen undtagelse. Den 29. januar susede Malik hen over tagtoppen og snuppede dele af mønningen med sig.

Takke være en god forsikring og en effektiv tækkemand er "huen" på plads igen.

2021

Fik  du ikke fik set Aa - Mølle i funktion denne sommer, så kan du nå at se de endnu.

Selv når vandhjulene står stille, er møllen et besøg værd. Den tager sig smukt ud, bl.a. i sit juleskrud hele december måned. Så Kig bare ind:)

Tillykke

 til Unesco Global Geopark Vestjylland der officielt indvies fra d. 16. til d. 24. oktober.

I den forbindelse holder Aa - Mølle ekstraordinært åbent

søndag d. 17. okt. og tirsdag d. 19. okt, begge dage fra kl. 13 -16. 

Aa - Mølle Laug byder på kaffe og rundvisning i den arbejdende mølle.

Kl. 14 vil der være guidet vandretur

til møllens oprindelige placering og tilbage af den gamle vej langs det fredede egekrat.

Sommerafslutning

Hvis  du ikke fik set Aa - Mølle i funktion denne sommer, så kan det nåes endnu. Møllen kører for sidste gang i år den 4. - 5. September. 

Selv når vandhjule står stille, er møllen et besøg værd. Den tager sig smukt ud i sit juleskrud hele december måned. Så Kig bare ind:)

Forud aftalte aktiviteter og arrangementer, hvor der har medvirket frivillige møllersvende, udenfor møllens normale åbningstider.

2021

Kilen Y. Men`s Club på besøg

Fredag, den 25. juni kl. 17

får vi besøg af Kilen Y. Men`s Club som gerne vil se og høre om Aa-Mølle.

Dansk Mølledag Sæsonstart 2021

Søndag d. 20. juni 2021 Kl.10,00 til16,00

Så fejrer vi igen Dansk mølledag på Aa-Mølle. Møllen kører.

UNESCO Global Geopark Vestjylland er repræsenteret med Geopark formidlings trailer.

Kl. 11, kl. 13 og kl.15 kan man sammen med Stenkyndige Peder Flansmose gå en tur på stranden, finde spændende sten og få deres historie, samt mulighed for at male på dem.

Stande med bl.a. fine ting i uld og håndarbejde, ølbrygning, honning, mel og olie, hjemmelavet sæbe.

samt at se hvordan man slår reb.

Der kan købes pølser samt kaffe og brød.

Entre 30.kr.Børn gratis.

Kom til en hyggelig dag i en dejlig natur.

Gudum folkedansere på besøg

15. juni

Gudum folkedansere på besøg for at gå en tur i de naturfredede omgivelser.

Torsdag d. 27. maj kl. 11

Aa-Mølle var jo med 17 andre møller i konkurrencen "Danmarks smukkeste vandmølle", hvor Børkop Mølle vandt konkurrencen som en af Danmarks få fungerende møller, som bla. producerer mel og gryn. Møllen kan lave 13 forskellige produkter – udelukkende med vandkraft.

Bjarne Pedersen besøger de 17 møller for at tage billeder og få noget historie om møllerne. Han vil så bruge materialet til at lave en bog senere på året. Bestyrelsen for Aa-Mølle Laug må gerne komme,

så han kan få en masse at vide om Aa-Mølle. 

Se det flotte konkurrencefelt her

Lørdag den 22. maj 2021, kl. 14.00 - ca. 16.30

Guidet Vandretur Aa-Mølle, egekrattet og ”Jeppes Led”

Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig og Struer og i samarbejde med Aa-mølles Laug, Toftum Bjerge Grundejerforening og UNESCO Geopark Vestjylland.

 

2020

Ingen arrangementer på grund af corona

2019

Lørdag den 18. maj kl. 14.00 Vandreturen afholdt. Organiseret af Danmarks Naturfredningsforening. Start var ved Aa-Mølle.

I løbet af uge 24 besøgtes møllen af elever fra skole i Århus. De var på Remmerstrandlejren.

Søndag den 16. juni DANSK MØLLEDAG. Underholdning ved "VESTERHAVSKORET". Der var udstillinger og arbejdende stande.Vejret var dejligt og der var mange besøgende.​

Lørdag den 18. maj kl. 14.00 Vandreturen afholdt. Organiseret af Danmarks Naturfredningsforening. Start var ved Aa-Mølle.
Klik her: Vandretur fra Aa-Mølle,
se også: Å-MØLLE Vandresti.

Uge 24.  

I løbet af ugen besøgtes møllen af elever fra skole i Århus. De var på Remmerstrandlejren.

Søndag den 16. juni:
DANSK MØLLEDAG
 Underholdning ved "VESTERHAVSKORET". Der var udstillinger og arbejdende stande.Vejret var dejligt og der var mange besøgende.​

Uge 29 

Lemvig pigerne besøgte Aa-Mølle. De blev modtaget af Svend Erik.

Lørdag den 31. august kl 13:00
Struer Kommune afholdt Blå Flag arrangement, med Geopark som medarrangør, kl 13:00 ved Aa-Mølle. Guidet tur til Jeppes Led. Og så kørte møllen .

2018

Lørdag den 26. maj kl. 14.00

Danmarks Naturfredningsforening og Geopark Vestjylland arrangerede vandreture fra Aa-Mølle.

Onsdag den 6. juni
Frivillige fra Søndermarkskirken i Viborg var på udflugt til Aa-Mølle. Og elever fra Livsstilshøjskolen på aftenbesøg.

Mandag den 11 juni
27 lokale pigespejdere startede deres mødeaften på Aa-Mølle

Søndag den 17. Juni
DANSK MØLLEDAG
​Møllen kørte fra kl. 10 til kl. 16​Der var café, hestevognskørsel og andre aktiviteter.
​kl. 14.00 sang "Vesterhavskoret"

Lørdag: 

Privat sølvbryllupsfest. Startede med kaffe og fotografering på Aa-Mølle

Torsdag den 28. juni
Pensionister fra Bækmarksbro Plejehjem kom på besøg.

Søndag den 1. juli.
​Pilgrimsvandring fra Humlum Kirke afsluttedes ved Aa-Mølle

Mandag den 13. august

besøg af "Gåpigerne" fra Lemvig.

2017

Lørdag den 20.maj 

​Naturfredningsforeningen havde ​vandretur og sluttede i Aa-Møllen

Onsdag den 23. Maj 
Naturfredningsforeningen havde gæster fra Holstebro.​Startede vandretur med besøg i Aa-Møllen.

Søndag den 18. Juni
DANSK MØLLEDAG Start på sommersæson. ​Møllen kørte kl. 10 - 16. Ca. 400 gæster.
Stor Indvielse af den nye Shelter ved Møllesøen

Mandag den 31. juli

Gåpigerne fra Lemvig på besøg på deres årlige ​tur til Aa-Mølle. 

Onsdag d. 23. august

Besøg ved Aa-Mølle af bus med mange gæster fra Holstebro m.fl.

Onsdag d. 23. august ca. kl 13:30
Besøg ved Aa-Mølle af bus med mange gæster fra Holstebro m.fl.

Søndag d. 27. august:

Cykleklub fra Lemvig besøgte Aa-Mølle.

​Mandag den 4. sept:
25 kursister fra Seniorhøjskolen var på besøg på Aa-mølle. De var på cykletur og ville gerne se og høre om møllen. Derefter nød de deres medbragte mad i vor shelter

Torsdag d. 14. sept.
Pensionister fra Bækmarksbro plejehjem skulle komme til Aa-Mølle. ​Dette blev aflyst p.g.a. dårlig vejr.

 

2013

1. juni 2013  Dansk Mølleforening på besøg