Tangsgaard

https://www.wadschier.dk/litteratur/skodborg-og-vandfuld-herreder/o-nielsen/30/54

Tangsgaard

 Tangsgaard er 7 tdr. htkr.,og var i det 15. Aarhundrede en lille herregård,  der 1440 tilhørte Jes Pedersen Hjul, om hvem se under Kamstrup i Nissum Sogn. Kort efter kom Tangsgaard under Klostret, thi af et tingsvidne af 1486 ses at fra Algierhøj og sønden for Aaen og nør indtil fjorden og østen til det dige, som gaar fra Lilletoft og sønder indtil Aaen har været Gudum Klosters rette enemærke til Tangsgaard i 40 Aar og mere. Endnu i 1661 hørte den under Gudum Kloster og var da 17½ Tdr. Htkr. 1653 siges Hr. Poul Jepsen, Præst i Sandet i Norge, at være Søn af Jep Pedersen som boede og døede i Tangsgaard i Gudum Birk. 84)

Kamstrup: Store Kamstrup var i sin tid en Herregaard der tilhørte Familien Hjul.

I et brev der er  dateret i Svendstrup (i Sale Sogn) overdrager Jes Pedersen Hjull af Tangsgaard (i Gudum Sogn)1440 til velbyrdige Mand Erik af Dlftruppe(Bolstrup) sin Hustru Margrethes Rettighed efter hendes Fader Per Jord ”Karlsmose” i Sinding Sogn.

Vidner var Henriette og Anders Spend.36)                                                          Tilbage