Aa-Mølle Remmerstrand, Lemvig.

Forside med Nyheder.

Aa-Mølle
Shelter ved Aa-Mølle

Nyheder og Oplysninger:

UDSAT.
Generalforsamlingen i Aa-mølles Laug 30. marts
er udsat indtil videre på grund af Coronavirussen.
Når det igen bliver forsvarligt at samles vil der komme en ny dato.
Bestyrelsen i Aa-mølles Laug.

Nyhedsbrevet til medlemmerne for år 2020 kan også læses med at klikke her.

Nyhedsbrevet 2020.

Tak for jeres støtte i det forløbne år, både som medlem og ved  på anden måde at have vist interesse for arbejdet i og omkring Aa-Mølle. Vi håber, at I har lyst til at støtte vores arbejde, ved at fortsætte med medlemskabet igen i år.

Kontingent for 2020 er 100,00kr. pr. person og 300,00kr. for virksomheder. På forhånd tak.

Kontingentet kan betales ved at overføre pengene til konto 7730-1071500 (husk an anføre navn) eller kontant til en af bestyrelsens medlemmer.

I løbet af sommeren havde vi mange besøgende i Aa-Mølle. Der er jo altid åben. Især havde vi rigtig mange gæster på Dansk Mølledag, som altid er tredje søndag i juni. Det var dejligt sommervejr og vi blev fint underholdt af Vesterhavskoret. Derudover havde vi mange kreative udstillere, som vores gæster nød at tale med. Der var også mulighed for at komme ned til fjorden og samle østers og muslinger op med de bare næver. Det var en succes. Alt dette var med til at gøre Mølledagen festlig.

 Den gamle murstensbro under grusvejen var efterhånden i meget dårlig stand. Men foråret 2019 gik Lemvig Kommune i gang med at restaurere den. Det var de færdige med til Mølledagen, så nu ser den flot ud.

Vi fik også mulighed for at få vores gamle telt skiftet ud. Lions Klub valgte at ”Årets Pris” skulle gå til Aa-Mølle, og med dette, sammen med penge fra Gudum Sogneforening, kunne vi købe et stort og godt telt. Som vi kunne tage i brug på Mølledagen. Det nød vi!

I år er Dansk Mølledag 21. juni. Vi håber, at det igen i år bliver en festlig dag. ”Kol-Koret” fra Lemvig kommer og underholder. Der kommer igen kreative udstillere. Der er også noget for børn og barnlige sjæle nemlig, sammen med Peder Flansmose fra Geopark, at komme til fjorden for at finde sten, som han kan fortælle om. Bagefter er der mulighed for at male på dem.

Den Ordinære Generalforsamling der skulle finde sted i Gudum Sognehus mandag den 30 marts kl. 19:30 er blevet udsat pga. smittefare med den nye coronavirus, Covit-19. Dagsorden i følge vedtægterne. Der er forslag om vedtægtsændring, som kan vedtages på Generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet ved Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før (22 marts). Alle er hjertelig velkommen og ved at deltage, kan I være med til at sikre møllens fremtid.

Vi håber på en god sommer på Aa- Mølle.

På vegne af bestyrelsen i Aa-Mølle Laug

Bodil Jepsen

Resume fra Bestyrelsesmødet, 24. feb. 2020.

- Der arbejdes stadig på at oprette Mobil Pay.

- Prisen for camperparkering på parkeringspladsen er fremover 90 kr./12 euro pr. nat.

- Pengekassen på toiletbygning bliver istandsat.

- Naturfredningsforeningen fornyer deres tavler på deres vandretur fra Aa-Mølle og til Jeppes Led, vv.

- Formanden fra møllerforeningen vil udarbejde materiale fra deres møllepassekurser og som vi kan få til vort arbejde ved møllen.

- Der er rykket for refusion af brugt el ved reparation af stenbroen.

- Der arbejdes videre med evt. samarbejde med Real Dania om støtte til restaurering.

- Arbejdet med planlægning af Mølledagen er godt i gang. Der bliver igen god underholdning: "Kol-Koret" fra Lemvig, spændende udstillere og meget andet.

- Generalforsamling er fastsat til 30. marts kl. 19:30 i Gudum Sognehus:

Karl Anders Kvist fra Jysk Energi kommer med en gavecheck og vil fortælle bl.a. om deres sponsorpulje.

Dagsorden I følge vedtægterne. Der er fra et medlem blevet bedt om vedtægtsændring.

På valg er: Jørgen Nørby, Kaj Nielsen og Ruth Anderson.

 

Klik her for at læse avisartiklen af 21. jan. 2020 om fibernet, Jysk Energi og Aa-Mølle.

Nyhedsbrev 2020.

18. jan 2020 Via Molina; om de Europæiske Mølleruter (på engelsk). Teksten på ViaMolinas hjemmeside kan skiftes til bl.a. dansk.

 Fra 11. til 24. nov. 2019  blev der afholdt konkurrence imellem 17 vandmøller, om at blive kåret som Danmarks smukkeste vandmølle. Aa-Mølle på Remmestrand blev udvalgt blandt 17 perler i det danske landskab! Klik her for at læse mere.

 17. november 2019: Møllepasserkursus.

august 2019:
Klik her for at læse i
Mølleordbogen af Susanne Jervelund.
En guldgrube for møllere og mølle-interesserende!

juli 2019: 
Her kan læses om

Møllehistorisk Samling - Nordjyllands Historiske Museum.
Et besøg værd for møllere og mølle-interesserende!

Juni 2019: 
Her får du forklaringen om forskellen imellem understrøms- og underfaldshjul, brystfalds- og overfaldshjul.

Vil du se dem i drift i Vestjyllands lokalområde?
For understrømshjul: Tvis Mølle, ved forhenværende cistercienserkloster Tuta Vallis, nu Tvis Kloster(ruin).
For brystfaldhjul: Vandmøllen på Hjerl Hede Frilands-museum og

for overfaldhjul: Aa-Mølle ved Remmerstrand, Klostermøllen i Gudum og Borbjerg Mølle Kro.

Murstensbroen inden restaureringen.
Billedet er fra slutningen af 1960'erne.

 

4. maj 2019:
Under menuen Om Aa-Mølle Laug findes Bestyrelsen Orienterer.
Her kan læses:
-Orienteringerne om afholdte bestyrelsesmøder, skrevet af vores formand.
-Dette års (2019) Generalforsamlingens mødereferat,
bestyrelses beretning og regnskabet af 2018.

Billede af Mølledag 2011:
Gunnar, Kaj, Edvard, Svend Erik, Aage og Hans.

Oplev en overnatning i shelteren ved Aa-Mølle.

Spejlende i den skønne Møllesø ved Aa-Mølle ligger der en dejlig Shelter med bord, bænke og bålplads.

Klik her for mere information.

Aa-Mølle Shelter

Geopark, hvad er det?
Du kan læse her om Geopark Vestjylland.