Velkommen til Aa-Mølle

en unik kulturhistorisk fredet perle ved Limfjorden

 

Tryk på "Velkommen til Aa-Mølle" i menuen foroven, for at se undermenuerne.

Den ca. 600 år gamle Aa-Mølle er helt speciel, fordi trækformen med romersk drev er den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa.

 

 

      Undskyld vi roder!

         Siden er under ombygning

TURISTER

Aa-Mølle ligger meget smukt i et moræne randområde ved Nissum Bredning.

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig

Link til Turister, åbner i nyt vindue

 

 

Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) - Aa-Mølle -

HISTORIE

Kong Hans bestemte i 1492, at Hans Olufsen Gatskyt, Trabjerggaard skulle give Gudum Kloster yderlige en mølle (de havde allerede Kloster Mølle i Gudum).

Link til historie åbner i et ny vindue

Aa-MØLLES LAUG

År 1999 blev Aa-Mølle's Laug oprettet.
Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion.

Link til Aa-Mølles Laug åbner i nyt vindue

Medlemsskab

Kontingent for medlemsskab af Aa-Mølles Laug for 2021 er kr.100,-  per person og kr. 300,- per virksomhed. Kontingent kan betales på Mobilpay nr. 230087 eller indsættes på Aa-Mølles Laugs konto 7730-1071500 konto i VestjyskBank.

Husk at anføre navn og e-mailadresse/postadresse.

Kommende arrangementer

Ordinære Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling er fastsat til den 15. maj kl. 10.00 på Aa-Mølle. Der tages forbehold for gældende Corona restriktioner. Den vil blive indkaldt og afviklet efter gældende vedtægter.

Guidet Vandretur Aa-Mølle, egekrattet og ”Jeppes Led”

Lørdag den 22. maj 2021, kl. 14.00 -ca. 16.30

Turen starter ved den fredede vandmølle – Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, Lemvig – der er unik i Europa pga. den gl. romerske trækform. Møllen ligger tæt ved Limfjorden og blev drevet af vand fra Klostermølle Å og Resen Kær Å. Aa-Mølle nævnes første gang i 1490. 
Efter turen tilbyder Aa-mølles Laug kaffe/the og kage samt adgang til møllen for 50 kr. Det koster 30 kr. alene at besøge den gl. vandmølle. Turen er på ca. 3 km. Vi forventer at turen afsluttes ca. kl. 16.30.

De nugældende ”coronaregler” tillader nu forsamlinger ude på 100 prs. på turdagen, så mød blot op.

Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig og Struer og i samarbejde med Aa-mølles Laug, Toftum Bjerge Grundejerforening og UNESCO Geopark Vestjylland.

Pris: 50 kr. for voksne, men gratis for børn u/14 år og medlemmer af DN. Der kan betales via mobile-pay.

Tilmelding: Ikke nødvendig iht. de gældende coronaregler.

Praktisk: Turen er ikke egnet for gangbesværede.
 

Læs annonce og pressemeddelelse her

 

 

 

Dansk Mølledag Sæsonstart 2021

Dansk Mølledag er i år den 20. juni. Der tages forbehold for gældende Corona restriktioner. Program er ikke fastlagt endnu.

Geopark, hvad er det?
Du kan læse her om Geopark Vestjylland.