Aa-Mølle Remmerstrand, Lemvig.

Forside med Nyheder.

Nyheder og Oplysninger

   God Påske til jer fra Aa-Mølle's Laug.

Tak for jeres støtte i det forløbne år, både som medlem og ved på anden måde at have vist interesse for arbejdet i og omkring Aa-Mølle. Vi håber at I har lyst til at støtte vort arbejde , ved at fortsætte med medlemskabet igen i år. På forhånd Tak.

Tak til jer som allerede har fornyet medlemskabet.

Kontingent for 2021 er 100kr. pr. person og 300kr. for virksomhed. Kontingent kan betales på Mobilpay nr. 230087 eller overføres til konto 7730-1071500; husk at anføre navn. Eller kontant til et  bestyrelsesmedlem.

Det forløbne år med Covid 19 satte jo begrænsninger på alt og alle. Ligeledes på aktiviteterne på Aa-mølle. Vi aflyste Mølledagen, men fastholdt bemanding lørdag og søndag sommeren over.

Vi håber at corona restriktionerne ophæves, så vi i år kan fejre Dansk Mølledag den 20. juni. Program er ikke fastlagt endnu.

Vi håber også at vi kan afholde  vores Ordinære Generalforsamling som er fastsat til den 15. maj kl. 10,00.på Aa-Mølle. Den vil blive indkaldt og afviklet efter gældende vedtægter.

Nye tiltag i 2021: Vandhjulene og vandkarm trænger hårdt til at blive fornyet. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra møllebyggere. Vi har sendt ansøgninger om penge til LAG og Lemvig kommune, som har givet tilsagn om at støtte os. Vi afventer svar fra den sidste ansøgning, som vi håber er positiv.

Lokalet i pakhuset som Hans har udlånt os, bliver indrettet som informationslokale. Og der arbejdes på at opdatere vores hjemmeside.

Vi ser frem til at Geopark Vestjylland forhåbentlig bliver godkendt af UNESCO i løbet af foråret. Spændende! Det vil uden tvivl også gavne Aa-Mølle. I samarbejde med Geopark er der ved at blive udarbejdet cykle/vandre ruter med andre aktører i området.

Med ønsket om en god Påske til jer alle,

håber vi  på en dejlig sommer ved Aa-Mølle hvor I altid er velkommen.

Bestyrelsen i Aa-Mølle's Laug.

 

Ved Gudumlund ligger Serups Smedje.
I begyndelsen af 2000tallet er Serups Smedjen blevet sat i stand. Siden da er essen og ambolt regelmæssigt i brug igen.
Serups Smedie arbejder sammen med Aa-Mølle og Kloster Mølle i Gudum. De holder f.eks. åben hus samme dag som Mølledagen på Aa-Mølle.
Nu vil ildsjælerne af Serup Smedje gerne istandsætte bygningerne, der ligger ved siden af smedjen. De søger derfor Real Dania om finansiel støtte. Real Dania støtter kun projekter, som der er større opbakning til. De kræver minimum 500 tilkendegivelser. Smedegaarden har fået godt 300 "likes". I løbet af 20 dage skal de helst få 180 stemmer mere. Derfor er der brug for dig. Du kan hjælpe med at Real Dania vil deltage i Serup Smedies projekt "Smedegården" med at afgive din stemme hertil. Klik på Serups Smedie  eller søg direkte på Real Dania, Underværker
Tak for støtten!

Beretningen om 2019

Så er der igen gået et år ved Aa-mølle.

Et år der er gået med:

Åben mølledag, besøgende hen over sommeren i møllen og i shelters. Auto campister der har overnattet. Gæster på vandretur rundt i den skønne natur omkring møllen. Og meget andet.

Dejligt at der er så mange som besøger møllen og området og at det sker med respekt for stedet.

Især det med at have respekt og værne om Aa-Mølle ligger bestyrelsen meget på sinde. Vi mener derfor at nye tiltag altid skal overvejes meget nøje og kun foretages af eksperter som er vant til arbejdet med fredede bygninger. Aa-Mølle er trods alt både en gammel fredet bygning, men også en gammel virksomhed.

Traditionen tro er tredje søndag i juni dagen, hvor vi på lige fod med alle vand- og vindmøller i hele landet fejrer Dansk Mølledag.

Lige så også i 2019. Det er en rigtig festdag, som ved Aa-mølle blev fejret på den måde at vore møllersvende kørte med møllen og fortalte gæsterne om dens historie. Vi havde nogle spændende og kreative arbejdende stande f.eks. med bearbejdning af uld og om ølbrygning. Der blev solgt honning. Der blev malet korn, godt nok ikke inde i møllen, men i Edvards lille mølle og der blev bagt pandekager i lange baner. Geopark var også repræsenteret med en stand. Henning havde gæsterne med ved fjorden, for med de bare næver at samle muslinger og østers. Og bagefter kunne de få opskrifter med hjem, om hvordan de skulle tilberedes. Også en guidet vandretur var der. Et meget varieret program synes vi selv.

Derudover på Mølledagen var der underholdning ved Vesterhavs Koret. Det var anden gang vi havde besøg af dem på en Mølledag. Men de er meget populære. Og det var tydeligt, for der var rigtig mange gæster da de underholdte.

Da vort gamle telt som vi bruger på Mølledagen, efterhånden er godt brugt har vi længe ønsket os et nyt. Det blev muligt da Gudum Sogneforening sponsorerede 13.000 kr. og da  Lions Klub valgte at give os årets pris på 10.000 kr.

Det skulle selvfølgeligt i brug på Mølledagen. Men allerede inden den dag fik vi besøg af en skole fra Aarhus som var på lejrophold på Remmerstrand Lejren. De havde lavet et fint program for deres dag på Aa-mølle, som desværre druknede i regn. Men teltet blev prøvet af. De har lovet at komme igen, da de hvert år er på Remmerstrandlejren.

Sidst på året i 2018 havde Thomas Holst fra Geopark udlånt os hans natur- og kulturformidler, praktikant Ida Egeskov Sørensen, som skulle komme med forslag om hvordan vi kunne formidle informationerne om møllen på en bedre og mere spændende måde. Hun fik lavet en fin rapport. Desværre blev hun syg og fuldendte ikke hendes praktik periode.

Hen på året i 2019 fik Thomas en ny praktikant, Kirstine Lundgård, som tog over. Vi havde et godt møde med hende, hvor vi gennemgik møllen og området og med det og Idas rapport ville hun gå videre med projektet. Hun blev desværre også syg inden der blev et færdigt resultat ud af det. For at have nogle penge til projektet havde vi sendt en ansøgning ind til Jysk Energi. Men det gik også galt. Da vi rykkede for svar, viste det sig at  ansøgningen ikke var modtaget i deres system.

Vi prøvede så  sidst på året at søge om penge til en bedre belysning i møllen og til at få lagt fiber bredbånd ind. Det gik bedre; vi har modtaget 20.000 kr.

Aa-mølle har efterhånden behov for at der skal en større renovering til. Vandkarm, vandhjulene og broen trænger stadig til at blive fornyet. Vi undersøger forskellige finansieringsmuligheder. Men vi er ikke i mål endnu. Når der er et resultat, bliver det selvfølgeligt omtalt.

2019 var jo også året, da Lemvig Kommune reparerede den gamle stenbro som går under grusvejen. Den var efterhånden i en sørgelig forfatning. Men det er et kønt syn at den er renoveret.

Vi havde ansøgt Lemvig kommune om en ny plæneklipper. Den har vi fået, i samarbejde med Remmerstrand Beboerforening.

Vi har et godt samarbejde med Lemvig Kommune på flere fronter. Bl.a. har vi fået hjælp fra forsyningsafdelingen, når vi har haft problemer med vore returpumper..

Mobil Pay er jo efterhånden en meget benyttet betalingsmåde. Vi har jo startet op med det på den måde, at det var Gunnars tlf.nr. der blev brugt. Vi var ved at undersøge, om det var en fordel med en forenings mobilpay og hvad det ville koste. Da det var noget dyrere gik vi fra det igen.

Vor Shelters bliver flittigt brugt hen over sommer, så det var en god investering. En del gæster booker den gennem hjemmesiden, men mange vælger at se om den er ledig når de kommer.

Vi har i flere år haft en fin hjemmeside som Jan og Gunnar sammen har fået lavet og passet. Da det er de to som har haft forbindelse til hjemmeside og domæne udbyderne angående oprettelse, er det også dem som har stået som ejere. Men udgifterne betales af Aa-Mølle's kasse.

Nu hvor Gunnar ikke er mere, er det alene Jan som står som ejer.

Vi mener i bestyrelsen at det er mest korrekt at det bliver rettet, så det er Aa-Mølle Laugets bestyrelse der står som ejer, og dermed også har de juridiske rettigheder og forpligtigelser. Da ejerskabet skal være tilknyttet en person, må det være den til enhver tid siddende formand i Aa-mølle Lauget.

Så det forventer vi også Jan vil være behjælpelig med. Så vi kan få det på plads snarest.

Møllerforeningerne i Tyskland, Holland og Danmark er jo gået sammen om et projekt som hedder Via Molina "en europæisk kulturrute for vand- og vindmøller". Det er med henblik på at skabe opmærksomhed om møllerne i de tre lande. Hvis man er interesseret i at høre mere om det kan man gå ind på www.viamolina.eu

Foreningen Historiske Huse havde sidste år udvalgt 18 vandmøller over hele landet til at være med i en konkurrence om hvilken der var landets  smukkeste vandmølle. Den vandt vi desværre ikke. Men Aa-Mølle fik en fin omtale i den forbindelse.

Medlemmer kan vi ikke få for mange af. Og vi vil selvfølgelig gerne have flere. Men vi håber på at positiv omtale af hvad der sker i og omkring Aa-mølle kunne få flere til at være medlem. Måske var det en ide at foreslå at alle nuværende medlemmer forpligtiger sig til at skaffe et nyt medlem til næste år!

Som noget nyt har Møllerforeningen sat sig for at arrangere nogle kurser for frivillige i Møllelaugene.

Ud af tre forskellige kurser valgte vi kurset "Lær at passe din egen mølle", da vi synes det lød  spændende. Det blev afviklet søndag den 17. nov.

Det var Formanden for Møllerforeningen Susanne Jervelund og Møllerbygger Christoffer Palle som var undervisere.

Da det var første gang at de skulle undervise, var de nok lidt spændte på forløbet. De havde dog været i gang dagen før med samme kursus i Nordjylland. En fin og spændende dag. Vi havde inviteret tre repræsentanter fra Kloster Mølle med til at deltage i kurset.

Vi var jo som altid sidst på sæsonen på udflugt med møllersvendene. Turen gik til VW & Retro Museet i Ulfborg og Kafferisteriet Heden i Ulfborg Kirkeby, hvor vi fik frokost. Det var ikke en lang tur, men meget interessant.

Vi nyder jo godt af de frivillige som hjælper hvad enten det er med at køre med møllen, slå græs, ordne hjemmeside eller hvis der er noget der skal repareres. Uden dem kunne vi jo ikke holde møllen i gang. Så stor tak til jer.

Endnu en tak til Hans og Inger for jeres altid positive indstilling og hjælp.

Til sidst en stor og varm tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og opbakning.

Referat fra Generalforsamling den 27. juni 2020
af referent Ruth Anderson

Formanden Bodil Jepsen bød velkommen til generalforsamling 2020, som endelig lykkedes efter 3. forsøg. Samtidig ønskede hun Hans til lykke med fødselsdagen, som var årsag til, at han ikke kunne deltage. Generalforsamlingen blev åbnet, ved at Henning Venø blev foreslået som dirigent. Aage Grønne fik derefter ordet, hvor han mindedes Gunnar Anderson for hans arbejde for Aa-Mølle inden hans død i efteråret 2019. Ordene blev afsluttet med et minuts stilhed.

1. Valg af dirigent godkendt.
Henning modtog valget og startede med at konstatere generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere:
Jens Hedegaard og Jytte Roesgård

3. Bestyrelsens beretning for året der gik,
blev fremlagt af formanden og den var både omfangsrig og grundig.

4. Regnskabet
blev fremlagt af Aage Grønne, han kunne meddele, at kassebeholdning pr. 31. 12. 19 var på kr. 27.771,65. Kontingentet foreslås uændret yderlige et år. Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag:
Jørgen Nørby fremlagde bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. Disse blev grundig gennemgået pkt. for pkt. Der blev pointeret, at §4 var tekstmæssig for tungt og derfor foreslået det delt op i underpunkter(afsnit).
Jan Paarlberg, som havde indgivet forslagsændringer til vedtægterne, trak dem tilbage, da de faldt meget sammen med bestyrelsens forslag. Bestyrelses forslag gik til afstemning ved håndsoprækning, 20 for, ingen imod. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.
Jørgen Nørby (genvalg), Aage Grønne, Lise Thorsen, Marianne Freiberg (havde givet skriftligt tilsagn), Vagn Nørby og Jens Hedegaard.
Som suppleanter blev valgt Henning Venø og Ruth Anderson.

7. Valg af revisor:
Birthe Pedersen (genvalg)

8. Eventuelt:
Herunder stillede Jan Paarlberg en del spørgsmål til bestyrelsen; han fik de svar han efterlyste.
Jytte Roesgaard fortalte, at man nu kunne få en app. til sin smartphone, som hedder
”Govisit” en app. som kan være behjælpelig med at spore oplevelser i områder, hvor man befinder sig.
Ruth Anderson fremkom med en stor tak til Svend Erik Pedersen for han mangeårige virke for Aa-Mølle. I forbindelse med dette fik han overrakt et diplom til ære og minde samtidig med, at han blev udnævnt som æresmedlem.
Bodil Jepsen sluttede af med at takke de øvrige, som forlader bestyrelsen. Alle tre fik en buket blomster.

 

Konstituering af den nye bestyrelse

Man valgte umiddelbart efter generalforsamling at konstituere den nye bestyrelse.

Formand:         Bodil Jepsen

Næstformand: Jens Hedegård

Sekretær:        Marianne Freiberg

Kasserer:         Aage Grønne

Lise Thorsen

Jørgen Nørby

Vagn Nørby

Hvis du endnu ikke har tegnet medlemskab af Aa-Mølle's Laug, men rigtig gerne vil støtte arbejdet med at holde den fine gamle mølle godt kørende, er du meget velkommen. Et medlemskab koster kun 100 kr. som kan inbetales på konto nr. 7730-1071500. Det vil glæde os meget. Tak.

Bestyrelsen i Aa-Mølle's Laug

Anders Jespersen, Nationalmuseet, skrev: "Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle maaske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark, da den indeholder en af de tidligste typer gear til skallekværnen, forløberen til det senere stjernhjulsdrev".
Klik her og læs Anders Jespersens rapport om Aa-Mølle på Remmerstrand.

10. juni 2020.

Den Ordinære Generalforsamling i Aa-Mølle's Laug
blev afholdt lørdag den 27. juni.

Den skulle være blevet afholdt d. 16. maj 2020.
Aflysningens årsag var pga. coronasmitten og at på den 10. maj forsamlingsforbuddet på flere end 10 personer ikke blev ophævet.

Da man fra mandag 15. juni måtte forsamles med maks. 50 personer, besluttede Bestyrelsen at det derefter kunne lade sig gøre at afholde Generalforsamling.

Datoen blev derved lørdag den 27. juni.

Ovenover kan du læse referatet mm. af den afholdte Generalforsamling.


Anders Jespersen, Nationalmuseet: "Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle maaske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark, da den indeholder en af de tidligste typer gear til skallekværnen, forløberen til det senere stjernhjulsdrev".
Klik her og læs Anders Jespersens rapport om Aa-Mølle på Remmerstrand.

Hvis du endnu ikke har tegnet medlemskab af Aa-Mølle's Laug, men rigtig gerne vil støtte arbejdet med at holde den fine gamle mølle godt kørende, er du meget velkommen. Et medlemskab koster kun 100 kr. som kan inbetales på
konto nr. 7730-1071500. Det vil glæde os meget. Tak.

Bestyrelsen i Aa-Mølle's Laug

Bestyrelsesmødet af 18. maj 2020.
Resuméet kan læses med at klikke her

For Nyhedsbrevet til medlemmerne, år 2020: klik her.

Af Dansk Mølleforening og Aa-Mølle Laug:

Dansk Mølledag holdes normalt på den tredje søndag i juni, det er i år på d. 21. juni.
Se også www.danskmølledag.dk   OBS: NY WEBSIDE

Med baggrund i den igangværende smitsomme nye Corona-virus, Covid-19 og udmeldingerne der er kommet fra myndighederne, aflyses Dansk Mølledag 2020. 

Skulle der mod forventning blive lukket op for mindre forsamlinger, er det selvfølgelig op til den enkelte mølle, om man vil have åben på dagen. 

Dansk Mølleforening opfordrer dog til at myndighedernes anbefalinger følges nøje. 
Se mere på www.politi.dk/coronavirus-i-danmark
 

 

Der vil komme yderligere informationer fra Dansk Mølleforening på mail, på Facebook, i Dansk Mølleforenings blad ”Møllen” og på hjemmesiden www.danskmolledag.dk, når der kommer nye retningslinjer fra myndighederne. 

Trods de igangværende udfordringer, ønskes alle en god sommer.

 Med venlig hilsen

Dansk Møllerforening

 

 

Oplysninger fra Aa-Mølle Laug Bestyrelsen:
Når vi igen hører nyt fra statsminister Mette Frederiksen, vil bestyrelsen ud fra det løbende tage stilling til aktiviteterne på Aa-mølle hen over sommeren.
Bestyrelsens beslutninger vil blive oplyst på her på hjemmesiden og via mail/sms til Aa-Mølle Laugets medlemmer.
Jeg håber at I trods alt får en god sommer.
Hilsen Bodil.

21.januar 2020
Klik her for at læse Lokalavisens artikel om Aa-Mølle, fibernet og Jysk Energi.

Læs også Lokalavisartiklen Aa-Mølle Laug og Jysk Fibernet af 26. maj 2020, angivet ovenover.

18. januar 2020
Via Molina; om de Europæiske Mølleruter. Er teksten på  hjemmesiden mod forventning på engelsk, kan der skiftes til dansk med at klikke på den lille dannebrogsflag øverst på ViaMolinas hjemmeside.

Fra 11. til 24. nov. 2019
I denne periode blev der afholdt konkurrence imellem 17 vandmøller, om at blive kåret som Danmarks smukkeste vandmølle. Aa-Mølle på Remmestrand blev udvalgt blandt 17 perler i det danske landskab! 
Klik her for at læse mere.

17. november 2019:
Møllepasserkursus.

august 2019:
Klik her for at læse i
Mølleordbogen af Susanne Jervelund.
En guldgrube for møllere og mølle-interesserende!

juli 2019: 
Her kan læses om

Møllehistorisk Samling - Nordjyllands Historiske Museum.
Et besøg værd for møllere og mølle-interesserende!

Juni 2019: 
Her får du forklaringen om forskellen imellem understrøms- og underfaldshjul, brystfalds- og overfaldshjul.

Vil du se dem i drift i Vestjyllands lokalområde?
For understrømshjul: Tvis Mølle, ved forhenværende cistercienserkloster Tuta Vallis, nu Tvis Kloster(ruin).
For brystfaldhjul: Vandmøllen på Hjerl Hede Frilands-museum og

for overfaldhjul: Aa-Mølle ved Remmerstrand, Klostermøllen i Gudum og Borbjerg Mølle Kro.

Murstensbroen inden restaureringen.
Billedet er fra slutningen af 1960'erne.

 

maj 2019:
Under menuen Om Aa-Mølle Laug findes Bestyrelsen Orienterer.
Her kan læses:
-Orienteringerne om afholdte bestyrelsesmøder, skrevet af vores formand.
-Dette års (2019) Generalforsamlingens mødereferat,
bestyrelses beretning og regnskabet af 2018.

Billede af Mølledag 2011:
Gunnar, Kaj, Edvard, Svend Erik, Aage og Hans.

Aa-Mølle
Shelter ved Aa-Mølle

Oplev en overnatning i shelteren ved Aa-Mølle.

Spejlende i den skønne Møllesø ved Aa-Mølle ligger der en dejlig shelter med bord, bænke og bålplads.

Klik her for mere information.

Aa-Mølle Shelter

Geopark, hvad er det?
Du kan læse her om Geopark Vestjylland.