Referater af Aa-Mølle Laugets Generalforsamlinger

Generalforsamling 25. marts 2019.

Formandens beretning over året 2018:
Her i 2019 er det 20 år siden Aa-mølle blev genindviet. Det var jo, efter at nogle energiske mennesker i Gudum Sogneforening som, sammen med Danske Møllers Venner, havde lavet et flot stykke arbejde med at få Møllen restaureret.

 I de 20 år er der sket mangt og meget. Det mest skelsættende var, da Lauget overtog møllen fra Danske Møllers Venner i 2015. Men også en hel del reparationer er foretaget for at holde Møllen i orden, og nyt tag og nyt hjul er der bl.a. blevet til. Derudover har der været afholdt mange fine arrangementer og der har været en masse gæster.

Aa-Mølle's fremtid
Men hvordan bevarer vi Aa-mølle fremover? En snak vi har haft mange gange. Både om at holde Møllen i stand og skabe interesse for den.

Først på året satte Gunnar et forslag sammen til bestyrelsen, angående fremtiden for Aa-Mølle. Arbejdsprogram som vi kalder "Projekt Aa-Mølle".
Det indeholder bl.a. hvad der af overordnede store ting skal kostes på Aa-Mølle, men også hvad formål vi har med Aa-Mølle og hvilke målgrupper, vi vil henvende os til.

Et spændende forslag som har været med til, at vi har fået et samarbejde i gang med Thomas Holst og Geopark. Et samarbejde, som vi allerede i efteråret fik glæde af.
Thomas Holst havde da en Natur- og kulturformidler praktikant, Ida Egeskov Sørensen. Hun fik opgaven med at samle alt historie sammen om Aa-Mølle, samt med hun kiggede Møllen godt efter.
Og ud fra det hun så, hørte og læste sig til, sammensatte hun en grundig og inspirerende rapport, som vi har fået.

Hun kom med ideer om, hvordan vi kunne forbedre de informationer, som vores gæster får i møllen.
- Hvordan vi kunne blive bedre til at fortælle historien om Aa-Mølle.
- Hvordan Aa-Mølle kunne gøres mere spændene for børnefamilier.
-Og meget andet.

Hun var bl.a. ikke imponeret af, hvad vi havde til at stå i hjørnerne i Møllen. Men så alligevel jo, hvis der var en oplysning om, hvad formålet var, at det stod der. Så ok.

Idas rapport, sammen med Gunnars forslag, vil vi bruge fremadrettet i vores arbejde omkring Møllen.
Som det første, har vi bestemt her i det nye år, vil vi arbejde på at følge Idas ideer om en bedre og mere spændende måde at informere vores gæster på, når de kommer til og i Møllen.
Vi vil gerne have hjælp af en person udefra til det. Så nu prøver vi, om vi kan skaffe nogle penge.

Shelter
2018 var jo det første hele år med vores Shelter. Der har været rigtig fin interesse om den og den har været meget brugt. Nogle gange en enkelt nat og andre gange flere nætter. Også bare til aftenhygge.

Via Molina
Danske Møllerforening, som vi er medlem af, har et samarbejde i gang med møllerforeninger i Tyskland og Holland. De har sammen lavet et Projekt som hedder Via Molina, "En europæisk kulturrute for Vand og Vindmøller". Det er med henblik på at skabe større opmærksomhed om møllerne i Europa som en fælles Kulturarv.

Meningen er at man vil oprette en lang række kulturruter for Møller i de tre deltagerlande. Et arbejde som de forventer er klar til Dansk mølledag. Da det er et EU-projekt, er det uden omkostninger for os.

Broen
Lemvig kommune har jo vedtaget, at de vil istandsætte den gamle murstensbro, som går under grusvejen forbi Aa-mølle. Det bliver spændende og vil pynte, da den lige nu ser træls ud. Dejligt med en kommune, som er positiv over for arbejdet om Aa-mølle. Vi har et rigtig fint samarbejde med dem.

Dansk Mølledag
Dansk Mølledag, som jo er den tredje søndag i juni, blev igen i 2018 en dejlig dag med mange gæster og fint vejr. Vi havde besøg af Vesterhavskoret, som underholdt os med nogle skønne danske sang.
Ligeledes havde vi også som vanligt nogle dygtige og kreative udstiller.

Telt
Vores telt, som vi bruger på mølledagen, er ved at være godt brugt. Så vi har længe ønsket os et nyt og større og mere solidt. Et nyt telt vil også give os muligheder for at holde nogle flere arrangementer. Måske kan der blive plads til nogle af de ideer, som møllersvendene er kommet med.

Lemvig kommune havde en pulje med penge, som kommunes sogneforeninger kunne sende ønsker ind til på vegne af foreningerne. Gudum sogneforening valgte at vi måtte få 13.000kr af dem, de fik tildelt, som vi kan bruge til et nyt telt. Skønt. Derudover har Lions Club vedtaget, at Aa-Mølle Lauget skal have Lions Pris 2019 på 10.000kr, også til telt. Tak til både Gudum Sogneforening og Lions Club.

Møllersvende og frivillige.
Vi er på Aa-Mølle meget afhængige af hjælp fra frivillige. Vi har nogle dygtige møllersvende, som står klar både hver weekend henover sommeren, men også andre tidspunkter, hvad enten der skal køres med møllen eller når der er behov for reparationer eller andet arbejde ved møllen. Lønnen er jo en udflugt.
Den gik i år til Frede Jacobsen i Struer, hvor vi så hans flotte udstilling af gamle biler, dieselmotorer, jernbaner og meget andet. Derefter var vi på Kineserrestauranten for at spise.
Så derfor en stor tak til Møllersvendene og andre frivillige for jeres hjælp.
Og igen i år skal der lyde en stor tak til Inger og Hans for jeres hjælp, kaffe og gode snak.  I er med til at det giver en ekstra charme at komme på Aa-Mølle.

Også Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2018.

 

Referat af generalforsamlingen den 26. marts 2019:

 1. Valg af dirigent: Svend Erik blev valgt og han kunne erklære generalforsamlingen gyldig indkaldt.
 2. Valg af stemmetællere: Jette Beltoft og Anette Grønne.
 3. Formandens beretning (vedlagt); blev enstemmigt godkendt
 4. Regnskabet (vedlagt); godkendt og vedtaget.
  Kontingent for 2020: uændret 100 kr. pr. medlem og 300 kr. for virksomheder.
  Der blev drøftet flere emner vedrørende annoncering og synliggørelse, og der kom flere konstruktive forslag til samarbejde med Geo-park og opfordring til at bruge ”Kultur-Naut”.
  Forslag om at oprette ”Forenings Mobil Pay”
 5. Af indkomne forslag:
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 5 stk. 6 blev efter diskussion trukket tilbage.
 6. Valg til bestyrelse. Bodil Jepsen og Svend Erik Pedersen var på valg og modtog genvalg.
  Valg af suppleanter:  Aage Grønne og Lise Thorsen modtog begge genvalg.
 7. Valg af revisor: Arne Ove Sørensen modtog genvalg.
 8. Eventuelt.
  Formanden oplyste at det ikke havde været muligt at få fat på en oplægsholder til drøftelse af emnet: "Hvordan synliggør vi Aa-Mølle som
  en guldklump i Lemvig kommunes kulturhistorie”, men at det var noget af det, vi havde drøftet  under regnskabet.
  Webmaster fortalte, at nu kan man søge Aa-Mølles hjemmeside både som www.aa-moelle.dk og www.aa-mølle.dk , samt at hjemmesiden havde været ude af drift i en kortere periode. Men nu fungerer den igen.

  Generalforsamlingen slutte med, at repræsentanter fra ”Lions Club Lemvig” meddelte, at Aa-Mølle Lauget var blevet valgt som modtager af årets Lions Pris, og derefter overrakte formanden et gavekort på kr. 10.000 kr.

 

Regnskab over 2018:

   
         
         
      2018 2017
Indtægter        
  Beholdning 01.01   17.764,52  
  Kontingenter   6.750,00 6.500,00
  Entre m.m.   10.887,73 12.636,50
  Arrangementer   2.380,00 2.239,00
  Andet/sponsorater   6.500,00 2.500,00
  Refusionskonto   152.913,75  
         
Indtægter i alt     197.196,00  
         
         
Udgifter        
  arrangementer   1.807,00 4.270,00
  Vedligehold   346,25 0,00
  Drift   6.906,95 4.931,45
  Andet   2.343,75 2.687,75
  Annonce/Pr   6.551,91 10.523,63
  Refusionskonto   145.509,31  
         
Udgifter i alt     163.465,17  
         
         
         
         
         
  Indtægter   197.196,00  
  Udgifter   163.465,17  
         
         
Beholdnng 31.12.2018     33.730,83  
         
         
         
Regnskabet revideret og godkendt den 11. marts 2019
         
         
         
         
Arne Ove Sørensen   Birthe Pedersen
         

 

Generalforsamling 26. marts 2018.

Året 2017.

Så er det igen tid at kigge tilbage på endnu et år ved Aa-Mølle.

Når vi ser tilbage på 2017, var det især arbejdet med opsætning af vor nye shelter, der optog os og om den ville blive brugt.

Efter de mange formaliteter med at få lov til at sætte den op, og få skaffet pengene til den, så kom tiden, da den skulle sættes op. Svend Erik og Aage tog sig jo af hele arbejdet med bestilling og planlægning af arbejdet med opsætningen af den. Et stort og flot arbejde.

Og næst efter var vi jo spændt på, om den ville blive brugt. Vi er blevet glædeligt overrasket. Der er rigtig mange der har brugt den.

Nogle har bare været en enkelt nat, andre flere dage. Det er været spejdere, unge på cykeltur, familier og andre har brugt den til lidt aftenhygge.

Mølledagen i 2017 blev jo noget af et tilløbsstykke. Vi havde jo valgt at indvi sheltersen den dag. Noget som der var en rigtig fin opbakning til, både hos de lokale og andre ude fra kommende. Det var med tale af Aage, sang forfattet af Gunnar og klipning af snor af Inger og Hans, så den blev indviet med maner.

Derudover havde vi jo på mølledagen, som vanligt nogle dygtige og kreative udstillere. Det er altid spændende at se, hvad folk laver i deres fritid. Godt vejr blev det også til.

Et sted som Aa-Mølle, kan jo kun køre med frivillige der er klar til at tage fat. Sådan var det også 2017.

Det var både når der skulle slås græs, ryddes op og til at tage sig af gæsterne, som der kommer for at opleve møllen. Vi er jo så heldige, at have nogle dygtige Møllersvende til at køre med møllen. Det foregår hver lørdag og søndag fra Mølledagen den tredje søndag i juni og til første søndag i september.

Man kan også på bestilling få møllen at se køre på hverdage. Det havde vi flere gange sidste sommer, hvor Møllersvendene stod klar til at tage imod.

Der er også allerede bestillinger her i sommer. En busfuld frivillige fra Søndermarkskirken i Viborg kommer i juni og en Pilgrimsvandring fra Humlum kirke vil slutte af ved Aa-mølle 1. juli. Men vi håber jo på mange flere.

Omkring markedsføring så er vi jo med i Turistaviserne, som bliver uddelt i Lemvig og Struer området. Vi har altid en annonce i Sognebladet for Fabjerg og Gudum, samt på landsby app, og alle de steder, hvor vi kan gøre opmærksom på Møllen, uden det koster for meget.

Vi har i det forløbne år fået vor Hjemmeside op at køre. Imponerende flot stykke arbejde, som Jan og Gunnar har samarbejdet om. 

Problemer har der også været i det forløbne år. En af pumperne gav op, og virkede ikke sidste år. Gode råd var dyre. Men problemet er løst, vi kan få en brugt pumpe af Lemvig kommune og den er klar til at blive sat på plads, når vinteren er forbi.

Udflugten for vore møllersvende gik sidste år til Sea Wear museet i Thyborøn, et meget spændende besøg. Derefter var vi Lemvig, hvor vi bowlede og sluttede af med spisning. Det blev en dejlig eftermiddag.

I november havde vi inviteret til en aften, hvor emnet var ”Gode Ideer” til aktiviteter i og omkring møllen.

En fin aften hvor der kom mange gode ideer og tanker frem, som bestyrelsen vil arbejde videre med.


Men hvad gør vi fremover med Aa-mølle?

Omkring møllens fremtid har vi i bestyrelsen diskuteret, om vi skal fortsætte med at køre møllen, som vi har gjort siden den blev genåbnet i 1999. Eller er der andre veje at gå? Vi har jo haft fast procedure omkring åbningstiderne og har repareret på møllen, efterhånden som problemerne kom. Vi skal jo altid ansøge sponsorer om penge, når der skal istandsættes noget, hvad enten det et vandhjul eller vandkarm eller andet der skal repareres.

Ligeledes er der også den forsømte Viadukt eller ”Munkestensbro”, der ligger under grusvejen. Vi har været til et møde med Lemvig kommune angående, hvad der skal gøres ved den. Lige nu er intet bestemt, men der arbejdes videre på det.

Så lige nu diskuterer bestyrelsen:

Kan Aa-mølle og området dernede bære et større projekt?

Kunne man tænke sig at Sponsorerne var mere velvillige, hvis vi havde et samlet projekt, som kunne løfte Aa-Mølle og området?

Kan den kommende Geopark være en medspiller?


Spændende er det, om der kunne findes en løsning, så Aa-Mølle fortsat kan fremstå som en interessant del af vor Kulturarv.

Til slut skal der til Inger og Hans lyde en stor tak, for det I gør for os alle, som færdes på møllen. I har altid tid til en snak og en kop kaffe.

Ligeledes skal der lyde en stor tak til vor Møllersvende, for at I altid er klar, når der er brug for jer ved møllen. Også tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Et bestyrelsesarbejde består jo af mange ting og ikke mindst ved et sted som Aa-Mølle. Der er både brug for personer med et godt håndelag, men også personer til det mere teoretiske. Og heldigvis har vi begge dele. Dejligt.

                                       ...............00................

 

Regnskab over 2017 for Aa-Mølle:

 

 

 

 

2017

Indtægter

 

 

 

 

 

Beholdning pr. 01.01

 

 

 

 

Kontingenter

 

 

6.500,00

 

Entre m.m.

 

 

12.636,50

 

Arrangementer

 

 

2.239,00

 

Andet/sponsorater

 

 

2.500,00

Indtægter i alt

 

       

Udgifter

 

 

 

 

 

Arrangementer

 

 

4.270,00

 

Vedligehold

 

 

0,00

 

Drift

 

 

4.931,45

 

Andet

 

 

2.687,75

 

Annonce/Pr

 

 

10.523,63

 


 

 

 

Referat fra Generalforsamling den 26. marts 2018

 

Iflg. Dagsorden i Aa-Mølle Laug Vedtægter:

 1. Svend Erik blev valgt som dirigent og han kunne erklære generalforsamlingen gyldig indkaldt.
 2. Formandens beretning (vedlagt) blev enstemmigt godkendt
 3. Regnskabet (vedlagt) ligeledes enstemmigt godkendt
 4. Af indkomne forslag var der ingen.
 5. Valg af bestyrelses medlemmer. Jørgen Nørby, Kaj Nielsen og Ruth Anderson var på valg. Og de modtog genvalg.
 6. Valg af suppleanter. Aage Grønne og Lise Thorsen modtog begge genvalg.
 7. Valg af revisor: Arne Ove Sørensen modtog genvalg.
 8. Kontingent for 2019: uændret 100 kr. for enkelte medl. og 300 kr. for virksomheder.
 9. Under Eventuelt blev det pointeret, at det var meget vigtigt at få fat i flere medlemmer. Men hvordan? Det vil bestyrelsen tage op og forsøge at gøre noget ved.

Efter kaffen var der foredrag ved Thomas Holst om Geopark Vestjylland og betydningen af den kommende naturpark. Her blev der understreget, at det også kan få en stor og positiv betydning for Aa-Mølle

 

Ref. Ruth Anderson