Om Aa-Mølle Laug

I 1999 blev Aa-Mølle's Laug oprettet.
Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion.

I 2013 blev Aa-Mølle's Laug omdannet til en selvejende forening.
Foreningen, som fremtidige ejer af den fredede Aa-Mølle, vedtog disse formål:
-at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden,
-at bevare Aa-Mølle som en historisk minde,
-at fremme Aa-Mølle som en kulturel attraktion og
-at give offentligheden adgang til denne historiske vandmølle.

1. januar 2015 overtog Aa-Mølle's Laug ejerskabet af Aa-Mølle fra landsforeningen "Danske Møllers Venner".