Kultur og Natur ved Aa-Mølle

Kultur omkring Aa-Mølle:

"Aalide" og den gamle murstensbro overfor.

Boligen ”Aalide”, der ligger på nordsiden af den nuværende hovedvej, blev i 1918 bygget som aftægtsbolig af møller  Mads Qvist Hansen, bestefar til Hans Qvist Hedegaard, den nuværende ejer af gården ”Aa-Mølle”.
Lige overfor ”Aalide” finder du den gamle murstensbro over den daværende åløb, hvor også reguleringsslusen var.
Regulerede slusen dengang vandstanden i møllesøen, da møllen havde
brystfaldshjul ?

Læs om den gamle bro i Lemvig Folkebladets artikel, nederst på denne side.

juni 2019:
Murstensbroen har været under forvandling.
Fra næsten ruïn til bæredygtig bygningsværk.

april - maj 2019:

Den gamle bevaringsværdige murstensbro og fredningen af Aa-Mølle i 1972.
April 2019. I uge 16 blev der startet med restaurering af broen under den gamle grusvej. Er denne murstensbro bygget omkring året 1795?

Se også artiklen af Lemvig Folkeblad af 09.12.2017 (klik her).

Murstensbroen inden restaureringen.
Billedet er fra slutningen af 1960'erne.

Det ser ud til at denne bro engang i 1790'erne blev bygget over Fald Å. Der var plads til at der daglig kunne strømme 250 nm3 vand i minuttet igennem broen. Og ved spidsbelastning tæt på 450 nm3 i minuttet (det er jo 7.500L vand pr. sekund!).

Om artiklen hernedenunder:

Var grusvejen der allerede, da vandmøllen lå tættere på fjorden? Sandsynligvis, ja.
Eller blev grusvejen anlagt efter at hovedvejen i 1839 var blevet skyllet væk? Nej, sandsynlig var grusvejen der allerede. For den gamle hovedvej ved fjorden var nok allerede i den 17. århundrede flere gange truet af fjordens vand.
(læs snart mere under Møllesvendenes Side).
Mvh Jan Paarlberg.

Natur omkring Aa-Mølle:

Geopark Vestjylland.
Hvad er det?
Læs om det spændende projekt, som Aa-Mølle og dens område også er en del af, med at
klikke her.

Her kommer også billeder af området omkring Aa-Mølle

 

Bregner og Mangeløv:
Gymnocarpium dryopteris
  
Tredelt egebregne

Polypodium vulgare             Engelsød
Pteridium aquilinum             Ørnebregne

Dryopteris dilatata                Bredbladet Mangeløv

Urter:
Mercurialis perennis             Bingelurt
  

12-08-2017   Vandprøver fra Aa-Mølledam.

Kruset vandaks    +++
Brunalger                 +      (ikke et problem)
Døgnfluelarver        ++
Vandnymfelarver      +
Mosesnegle          +++
Igler                          +
Vandkalve             +++

+++ = mange
    + = enkelte

Dammen er naturlig næringsrig, ikke forurenet. Der forekommer at være en fin balance mellem produktion af planter og nedbrydning af planter og andre organismer. Vandet er klart.
                                                    Signe Ambrosius.

Natur og landskabet.

Ca. 29 ha. omkring Aa-Mølle er fredet. Fredningskendelsen blev afsagt i 1972. Den østligste del af fredningen grænser op til det fredede område Toftum Bjerge, der er oppresset randmoræne. Her kan man på kystlinien se opbygningen af morænen som er en foldet grænseflade mellem fedt ler nederst og smeltevandssand øverst. Der hvor folderne danner nedposninger kan man se små kildevæld, hvor nedsivende regnvand trænger frem.
Gennem det fredede område omkring ("bagved") Aa-Mølle ses randmorænen som et bakkedrag, hvis nordside er en stejl skrænt bevokset med
egekrat og hvis sydside fremtræder som jævnt kuperet.
Nord og syd for bakkedraget er der flade arealer, som er
hævet havbund.
Man mener at egekrattet er en rest af de oprindelige løvskove, som engang dækkede store dele af Danmark før skovrydningerne tog fart. Og som i begyndelsen af 1800-tallet resulterede i, at der kun var ca. 4 % løvskov tilbage i hele Danmark. Det almindeligste træ i disse løvskove var egen. På grund af tidligere tiders hårdhændede udnyttelse af skoven blev egen sjældent et stort træ. Derfor kaldes disse bevoksninger egekrat. I hele landet findes der omkring 350 af disse egekrat. Ca. 100 ligger i det forhenværende Ringkøbing Amts område.
Egekrattet dækker tilsammen kun ca. 1 promille af det forhenværende amts areal, men i fredningsmæssig sammenhæng er de meget værdifulde, bl.a. fordi det drejer sig om en oprindelig naturtype som i Vestjylland skiller sig meget markant ud fra omgivelserne.
Egekrattet på skrænten ved Aa-Mølle er domineret af mange gamle forvredne ege med en bundvegetation af bl.a. forskellige bregner som Ørnebregne og to arter af Mangeløv, Engelsød og Tredelt Egebregne (Egebregnen er sjælden i Jylland). Egekrattet vokser på ret god jord, hvilken kan ses på de planter, som vokser der. Bl.a. vokser der Bingelurt, som kun findes på nærningsrig muld i løvskove. Bingelurt er almindelig i Øst Danmark, men meget sjælden i Vestjylland.