Ældre "Nyheder" 2020

13. juni 2020

Indkaldelse til den (på grund af Coronasmitte) udsatte
Ordinære Generalforsamling i Aa-Mølle's Laug,
lørdag den 27. juni 2020 kl. 13:00
i Teltet på parkeringspladsen ved Aa-Mølle.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 7 dage
før Generalforsamlingen.

Der er allerede nu forslag til vedtægtsændring, som kan vedtages på generalforsamlingen.
Alle er hjertelig velkomne.

Bestyrelsen

Der er stadig mulighed for at tegne medlemskab ved at betale 100. kr. på
konto 7730-1071500

eller hos et bestyrelsesmedlem.
På forhånd tak.