Korn og Aa-Mølle

Her omtales kort de forskellige kornsorter, der er blevet forarbejdet på Aa-Mølle.

Hvede

Rug

Havre

Byg