Ejerskabet

Aa-Mølle har været privat ejet frem til 1961. Man har kendskab til ejerforholdene tilbage til 1718. Den nuværende ejer på Møllegården, Hans Hedegaard er Møllegårdens 3. generation.
Han solgte i 1961 Aa-Møllen til Nationalmuseet.

Aa-Mølle Hans&Inge

Senere overdrager Nationalmuseet vandmøllen til Lemvig Museum.
Aa-Mølle blev i 1972 overtaget af Danske Møllers Venner.

Danske Møllers Venner er en forening, hvis formål er at:
"Virke for bevaring, istandsættelse, vedligeholde og fredning. Samt videnskabelig udforskning af danske vand- og vindmøller og at virke for udbredelse af kendskab til disse".

I 1999 blev Aa-Mølle's Laug oprettet, hvis formål dengang var:
"At bevare og drive Aa-Mølle som et historisk minde, en kulturel og historisk attraktion. Med  ansvar overfor ejerne Danske Møllers Venner".

I 2013 blev Aa-Mølle's Laug omdannet til en selvejende forening.
Foreningens formål er, som ejer af den fredede Aa-Mølle, at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden som et historisk minde og som en kulturel attraktion. Samt at give offentligheden adgang til den historiske vandmølle.

1. januar 2015 overtog Aa-Mølle's Laug ejerskabet af Aa-Mølle fra Danske Møllers Venner.

Bestyrelsen i Aa-Møllelauget er angivet på denne side.

Alle personer, foreninger, firmaer og selskaber, der vedkender vedtægterne angående Aa-Mølle's Laug, kan blive medlemmer af foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer i 2018:

Formand: Bodil Jepsen
Østerbrogade 26, Humlum
7600 Struer
tlf.: 6134 8853
e-mail: bodiljepsen@hotmail.com

Kasserer: Svend E. Pedersen
Skolevænget 39

Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
tlf: 2231 3036

sven.erik.pedersen@mvb.net

Øvrige medlemmer:
Jørgen Nørby
Gantriisvej 2, Nr. Nissum
7620 Lemvig
tlf.: 9789 1242
e-mail: jorgen.norby@rr.rm.dk
-----------------------------------

Suppleant: Lise Thorsen
Trabjerggårdvej 10, Gudum
7620 Lemvig
tlf.: 2487 5143

lj_thorsen@ostertrabjerggaard.dk


Regnskabsfører:
Gunnar Anderson
Thingtoftevej 15, Gudum
7620 Lemvig
tlf.: 2466 4008
 
e-mail: gunnar@anderson.dk

Næstformand: Kai Nielsen
Gudumbro 14, Gudum
7620 Lemvig
tlf.: 9786 3398
         - -


Sekretær: Ruth Anderson
Thingtoftevej 15, Gudum
7620 Lemvig
tlf.: 2422 8725
e-mail: ruth@anderson.dk


Hans Hedegaard
Remmerstrandvej 186, Gudum
7620 Lemvig
tlf.: 9786 1116
        - -
----------------------------------

Suppleant: Aage Grønne
Trabjerggårdvej 22, Gudum
7620 Lemvig
tlf.: 2969 6642
e-mail: aagronne@gmail.com

 

Webmastere

Jan Paarlberg
Emil Reesens Vej 60
7500 Holstebro.
tlf: 2860 9626
jan@paarlberg.dk

Gunnar Anderson,
Thingtoftevej 15, Gudum,
7620 Lemvig
tlf.: 2466 4008 
gunnar@anderson.dk