Orienteringer fra bestyrelsesmøderne

Orienteringer fra bestyrelsesmøderne i 2019.

Orientering fra Bestyrelsesmødet, afholdt d. 8. april 2019.

Konstitueringen blev udsat  da bestyrelsen ikke var fuldtallig.

-Broen:
Der blev orienteret om at kommunen den 9. april ville gå i gang med restaurering af murstensbroen under den gamle grusvej.
-Plæneklipper:
Kommunen har bevilget en plæneklipper til Remmerstrand området og dermed også til Aa-Mølle. Men sagen er åbenbart ikke færdig behandlet.
-Pumpe:
Den ældste pumpe skal tjekkes om den kan repareres eller skal erstattes af en ny.
-Telt:
Da vores gamle telt er udtjent, vil vi gerne have et nyt. Det har vi mulighed for nu efter at vi har fået penge fra Lions klub og Lemvig Kommune. Der er enighed om størrelsen, så der arbejdes videre med indkøb af teltet.

-Da der er behov for bedre informationer til vore gæster i og omkring møllen er der sendt en ansøgning til Jysk Energi om et beløb til at få det forbedret.
-Et medlem har udtrykt ønske om at referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden: bestyrelsen blev enige om at i stedet for hele referatet blev lagt ud laver Formanden en orientering fra møderne.
-Tilrettelæggelse af mølledagen: forslag til underholdning og hvilke aktiviteter vi kunne tænke os.
-Klargøring af Møllen til den nye sæson blev udsat til efter Påske.