Orienteringer fra bestyrelsesmøderne

Orienteringer fra bestyrelsesmøderne i 2019.

Resume af Bestyrelsesmødet 5. aug. 2019.

Orientering: Besøg af skole i Juni måned.
Møllen fotograferet til konkurrence i oktober måned.
Mange gæster i shelters i sommer.
Broen færdig restaureret. Kommunen reparerer handicap stien og fælder de vildtvoksende piletræer.
Teltet er taget i brug, ligeledes den nye plæneklipper.
Vi har tilmeldt os det evt. kommende bredbånds net på Remmerstrand.
Mølledagen blev i det store hele vellykket med mange gæster.
Thomas Holst Geopark har igen fået en ny Natur og Kultur formidler praktikant, som vil hjælpe os med en bedre kulturformidling af møllen.
Udflugten for møllersvendene og bestyrelsen går til Ulfborg VW & retro museet og kafferisteriet Heden. Her spises der frokost.
Et ønske om at få hele referatet på hjemmesiden: bestyrelsen holder fast i  at vi fortsætter med et resume som blev bestemt sidst det var på dagsordenen.
Møllerforeningen afholder flere kurser for frivillige. Vi tilmelder os til det kursus som hedder: Lær at passe  din egen mølle. Det bliver muligvis afholdt i efteråret.
Vi er blevet tilbudt en gammel hestevogn, som nok har været brugt til at køre mælk eller korn på.. Det har vi sagt ja tak til.

Resume af bestyrelsesmøde d. 27.Maj 2019

Konstituering:
Formand: Bodil Jepsen
Næstformand: Kaj Nielsen
Kasserer: Svend Erik Pedersen - Regnskabsfører: Gunnar Anderson
Sekretær: Ruth Anderson
Ejer af Aa-Mølle: Hans Hedegaard
Menigt medlem: Jørgen Nørby
Suppleanter: Lise Thorsen og Aage Grønne

Siden sidst:
Kommunen har bevilget plæneklipper til Remmerstrand området og derfor også til Aa-mølle.
Kulturelt samråd har også i år bevilget penge til vor fælles annonce om Mølle- og Smededag sammen med Serup smedje og Klostermølle.
Tilslutning til Forenings Mobil Pay blev droppet på grund af prisen
Via Molina, som er et stort Europæisk projekt med mølleruter i Tyskland, Holland og Danmark, forventes at have mølleruterne etableret ved udgangen af året 2019. Følg arbejdet på www.viamolina.eu
Broen er færdig renoveret, så nu er arbejdet med at få området deromkring klar til at blive genetableret.
Da vi har indtryk af at gæster ved shelteren ikke er klar over at området der omkring er fredet og at de derfor ikke må fælde træer, vil vi forsøge at få naturfredningsforeningen til at hjælpe os med skiltning om dette.
Jysk Energi havde haft tekniske problemer med deres it-system og havde derfor ikke fået vor ansøgning.

12. juni får vi besøg af en skole fra Aarhus, som i ugen efter Pinse opholder sig på Remmerstrand lejren.

Telt.
Der blev besluttet at købe telt fra Kibæk Presenning. Den finansieres af Tilskuddet fra Sogneforening, Prisen fra Lions klub og fra sponsor Svend Erik Pedersen.

Mølledag:
Der er lavet aftaler med:

-Vesterhavskoret underholder kl. 13,30
Udstillere og andet er:
-Nissum håndbryg med øl.
-Anette Grønne Uldbearbejdning.
-Børge Henriksen med Honning.
-Henning Venø vil fortælle om hvordan man fanger østers og muslinger i Limfjorden og hvis vejret er til det, gå med ned og samle nogle.
-Edvard maler korn. Der kan bages brød / bages pandekager af Edvards mel over bål..
-Udstilling fra Geopark. Måske en guidet vandretur.
-Salg af Medlemskort.
-Cafe i teltet med salg af pølser og kaffe.

Praktiske forberedelser til Mølledagen blev fordelt.

Aa-Mølle's fremtid:
Da der er flere ting ved Møllen som trænger til at blive ordnet, "malekarm, møllehjule, træet i bindingsværket" som nogle af de store ting, blev der diskuteret hvordan vi kommer i gang og hvordan vi får skaffet pengene til det. Da Real Dania måske kunne være til en god hjælp blev det besluttet at rette henvendelse til dem.

Evt.
Vi vil forsøge at få omtale af Mølledagen i pressen.

Forslag fra Jan Paarlberg: at flere fra bestyrelsen og møllersvende vil bruge Møllesvendenes hjemmeside og udbrede kendskabet til Aa-Mølles hjemmeside. Komme med Ideer og stof  til Aa-Mølle's hjemmeside.
Forslag til Besøgskalender af gæster. Samt forslag til Møllebog hvor der blev noteret ned om praktiske tiltag i og omkring møllen.
Bestyrelsen synes det er gode forslag og tiltag. 
Derudover havde Jan Paarlberg følgende forslag som bestyrelsen blev orienteret om mundtlig af formanden da de først kom om eftermiddagen før mødet:
Orientering om at inderste Søleblok udenfor næsten er slidt ned og måske flækket og hvor man kan få en ny.
Det tager bestyrelsen til efterretning.
Forslag om at Jan gerne ville arrangere en studietur til Børkop mølle og Grube mølle. En helt sikker interessant tur med spændende indhold. Bestyrelsen vil tage det op senere.
En dato på Møllersvendenes udflugt sker på næste bestyrelsesmøde.
Næste møde er 24. juni 2019

Næste møde udsat til 5. august 2019

Orientering fra Bestyrelsesmødet, afholdt d. 8. april 2019.

-Konstitueringen blev udsat  da bestyrelsen ikke var fuldtallig
-Broen: Der blev orienteret om at kommunen den 9. april ville gå i gang med restaurering af murstensbroen under den gamle grusvej.
-Plæneklipper:
Kommunen har bevilget en plæneklipper til Remmerstrand området og dermed også til Aa-Mølle. Men sagen er åbenbart ikke færdig behandlet.
-Pumpe:
Den ældste pumpe skal tjekkes om den kan repareres eller skal erstattes af en ny.
-Telt:
Da vores gamle telt er udtjent, vil vi gerne have et nyt. Det har vi mulighed for nu efter at vi har fået penge fra Lions klub og Lemvig Kommune. Der er enighed om størrelsen, så der arbejdes videre med indkøb af teltet.

-Da der er behov for bedre informationer til vore gæster i og omkring møllen er der sendt en ansøgning til Jysk Energi om et beløb til at få det forbedret.
-Et medlem har udtrykt ønske om at referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden: bestyrelsen blev enige om at i stedet for hele referatet blev lagt ud laver Formanden en orientering fra møderne.
-Tilrettelæggelse af mølledagen: forslag til underholdning og hvilke aktiviteter vi kunne tænke os.
-Klargøring af Møllen til den nye sæson blev udsat til efter Påske.