Aa-Mølle's beliggenhed

Aa-Mølle ligger meget smukt i et moræne randområde ved Nissum Bredning.
 

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig
For rutebeskrivelse hos Krak,
klik her.
  (og skriv Aa-Mølle i rubrikken)

 

Aa-Mølle ligger i et 29 ha. stort fredet område.
Den østlige del grænser op til det fredede område Toftum Bjerge, der er oppresset randmoræne.

Billede: Toftum Bjerge.

Gennem det fredede område, hvor møllen ligger, ses randmorænen som en bakkedrag, hvis sydside fremtræder som jævnt kuperet og hvis nordside er en stejl skrænt, bevokset med egekrat.

Nord for, men også syd for bakkedraget, er der flade arealer som er hævet havbund.

Men mener at egekrattet er en rest af de oprindelige løvskove, som engang dækkede store dele af Danmark før skovrydningen tog fart.

Bundvegetationen i egekrattet ved Aa-Mølle, består af mange forskellige bregner.

I hele landet findes der omkring 350 af disse egekrat-områder.

(her kommer et billede af egekrattet).