Det faste årlige arrangement er Dansk Mølledag som altid er den 3. søndag i juni.

I år 2018 var det den 17. juni

Denne dag startede sommersæsonen på Aa-Mølle med åbent fra kl. 10 til kl. 16

I 2018 havde vi hestevognskørsel på programmet.
Kl. 14.00 var der koncert ved "Vesterhavskoret".


​Fra denne dag og til 1. søndag i september kørte møllen hver lørdag og søndag fra kl. 14 til 16.

​Øvrige arrangementer blev annonceret, dels her på siden i Aa-Møllekalenderen og dels i dagspressen.