Aa-Mølles indretning

Malekarm og skovlhjul
Gangtøj i møllen
Skallekværn
Mel-kværne inkl. melsigte
Triøre (såsædrenser)
Hejseværk og sækketransport
Arbejde omkring og med Aa-Mølle

Pakhuset
Maltgøreriet

Møllegården

 

 

 

Her kommer senere forklaringerne på emnerne nævnt til venstre..